LISAINFO

2024-2027 aasta Konstellatsioonide väljaõppe vastuvõtt

Eelteadmised ja keeleoskus: Koolitus on avatud kõigile soovijatele, kel on keskharidus ja vanust 21 aastat. Külalisõppejõudude õpetust tõlgitakse  eesti keelde.

Kui soovid asuda õppima, siis:

  • Registreeru
  • Tasu registreerumistasu 50€ Eesti Konstellatsioonide Instituut OÜ arvele. registreerumistasu ei tagastata, kui mingil põhjusel ei asuta õppima Eesti Konstellatsioonide Instituudis.  Registreerumistasu arvestatakse õppemaksu hulka kui registreerunu alustab õppimist instituudis.
  • Peale registreerumist saadame jaanuaris 2024 arve, mille alusel saad teha ülekande Eesti Konstellatsioonide Instituudi arvelduskontole. 
  • Registreerunutele saadetakse koolituskokkulepped, mis tuleb allkirjastatult tagasi saata.

Kohalolek: Kuna tegemist on õppega, mis põhineb grupidünaamikal ja isiklikul kogemusel, on vajalik, et õppija oleks 85% ulatuses füüsiliselt kohal.

Koolitus toimub Tallinnas erinevates konverentsikeskustes. Info saadetakse registreerunutele.

Õppemoodul kestab 4 päeva, õppetöö toimub neljapäevast pühapäevani.  Kõik koolituspäevad algavad kell 10 ja lõpevad kell 18.30. 

Kui soovid lisainfot või vastust mõnele küsimusele, võta meiega ühendust kas telefoni või e-posti teel.

MAKSUMUS

Konstellatsiooni väljaõppe kestvus on 3 aastat ja 1 kuu.

Registreerumistasu arvestatakse koolituskulude hulka, kui registreerunu alustab õppimist instituudis. Registreerumismaksu ei tagastata.

Võimalik on õppemaksu tasuda igakuise pangaülekandega osamaksete kaupa. Registreerumistasu ei tagastata, kui koolitusse soovija mingil põhjusel koolitust ei alusta.

Eesti Konstellatsioonide instituut viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteate nr 229162 leiate Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registrist.

Täiskasvanute täienduskoolitusel osalejal on õigus saada õppepuhkust kokku 30 kalendripäeva aastas. Kas täienduskoolitusel õppija saab õppepuhkuse ajal keskmist töötasu, täiskasvanute koolituse seadus ei sätesta, see jääb tööandja otsustada. Tasu makstakse, kui tööandja leiab, et meie tervise ja heaolu valdkonda kuuluv koolitus on suunatud tööalasele enesetäiendamisele ning on töötajale vajalik lähtuvalt tema tööst või ametikohast.

Õppijal on tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele koolituseks kulunud summa ulatuses. Tulumaksutagastuse saamiseks on oluline, et koolituse eest tasutavad summad kannab üle koolitusel osaleja ise. Kui ülekandeid teeb keegi teine, kas vanemad, vanavanemad, vend, õde, või keegi kolmas isik, saab see isik tulumaksu tagasi vaid juhul, kui instituudis õppija on alla 26 aasta vana. Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt toimub ainult reaalselt makstud summadelt, mitte maksegraafiku ega esitatud arvete järgi.

Koolituse õppemaks on tasu õppetöö ja õppematerjalide eest. Iga mooduli juurde kuuluvad eestikeelsed õppematerjalid. Muud koolitusega seotud ja koolituse käigus tehtud kulutused, s.h. eneseteraapia, õpperaamatud, transport ja toitlustamine, samuti majutus- ja ööbimiskulud.

Koolituse käigus tehtavate lisakulutuste ligikaudne arvestus:

  • Teiste sertifitseeritud konstellööride töötubades osalemine umbes 150-200€ väljaõppe jooksul (Igal konstellööril on töötoas erinevad osavõtu hinnad, umbes 10-20 € kord).
  • Kohustusliku kirjanduse hulka kuuluvate raamatute ostmiseks kulub umbes 140-150 eurot.
Õppekava kvaliteedi tagamise alustega saate tutvuda SIIN