Läbi süsteemse pedagoogika konstellatsioonide leiad uudseid lähenemisviise kodu ja kooli ühendamiseks ning lastevanemate, õpetajate ja ōpilaste suhete parandamiseks

OSALEMISTASU

  • registreerumisel ja tasumisel enne 7. septembrit 225 eurot
  • registreerumisel ja tasumisel alates 7. september 250 eurot
  •  

Marianne Franke-Gricksch on rahvusvaheliselt tuntud ja lugupeetud süsteemsete lahenduste terapeut (kasutatakse ka sõna konstellatöör), kes tõi õpetajana süsteemse lähenemise ka haridusmaailma.

Selle  2-päevase seminari jooksul annab Marianne ülevaate oma kogemustest selle kohta, kuidas laste õppimine võib olla edukas ning samal ajal nauditav nii õpetajatele, vanematele kui ka õpilastele. Süsteemne pedagoogika on uus vaatenurk haridusele ja seal aset leiduvatele protsessidele. See võimaldab näha uut lähenemisviisi düsfunktsionaalsetele hoiakutele ja õppimishäiretele. Marianne Franke-Gricksch kogenud õpetajana ja terapeudina, räägib seminaril, kuidas süsteemsed ideed võimaldavad uudset ja tõhusat õppimist ning kuidas see edendab õpilaste, õpetajate ja vanemate loomingulist koostööd. Süsteemne pedagoogika ei vaata inimest isoleeritud indiviidina, vaid kui nende perekondade, erinevate rühmade ja keskkondade elavat osa ning näitab, kuidas inimesed ja keskkond üksteist pidevalt mõjutavad. See töötuba pakub võimalust kogeda, kuidas varem varjul olnud suhete dünaamika muutub nähtavaks ja loob seeläbi võimaluse emotsioonide, tunnete ja käitumiste muutmiseks. Süsteemse pedagoogika sujuv tööprotsess aitab luua võimaluse, et armastus saaks uuesti voolata ja suhted muutuksid soojemaks. Marianne illustreerib oma töötuba rohkete praktiliste näidetega igapäevastest õpperühmas toimuvatest olukordadest.

 

AEG:  24. ja 25. oktoober 2020

KOHT: Tallink spa & conference Hotell, sadama 11a, Tallinn

REGISTREERUMINE: Kliki SIIA

TÕLGE: saksa keele tõlge eesti keelde.

TÄIENDAV INFO: Kadri Riisik,                Tel +372. 52 76 247, kadri@empaat.ee


 

Osalema on oodatud kõik huvilised, kes soovivad leida uudset vaatenurka haridusele ning õpetajate, laste ja lastevanemate vahelistele suhetele. Teretulnud on nii õpetajad, lasteaiaõpetajad, lapsevanemad, hooldajad, sotsiaaltöötajad ning  samuti terapeudid, konstellöörid ning kõik need, kes on huvitatud süsteemse pedagoogika põhjalikumast mõistmisest ja kasutamisest.

 

Lühike sissejuhatus süsteemsesse pedagoogikasse:

Süsteemne vaade võimaldab meil näha ning mõista täiesti uues valguses meie laste ja noorte hoiakute ja käitumiste põhjuseid. See aitab teha nähtavaks peresüsteemis toimivad alateadlikud varjatud sidemed, mis tekitavad kannatusi ning takistavad meie kasvu- ja õppimisvõimalusi. Kui lapsed näevad oma vanemaid kannatamas, vaatavad nad oma vanemate poole ja tahavad “midagi nende heaks ära teha”. Alateadlikult püüavad nad tasakaalustada oma vanemate pinget, stressi, igatsust või üksindust ning satuvad sel viisil ise hädasse ja vaevustesse. Laste sümptomid on enamasti viide tegelikule põhjusele – tavaliselt on nendeks salajased, unustatud või lõpetamata sündmused ühe või mõlema vanema päritoluperes (nt. vanema varajane surm või isa, ema, õe või venna kaotus, pereliikme põlgus jne.), kuid sageli ka vanemate omavahelise austuse puudumine eriti lahus elavate lapsevanemate puhul. Selline pinge võib lastes väljenduda näiteks tähelepanu puudulikkuse (hüperaktiivsuse) häirena (ADHD), õpperaskustena, kiusamisena, keeruliste suhetena kaasõpilaste ja õpetajatega ning paljus muus. Lapsed ja vanemad (hooldajad) alluvad igapäevaselt kahele süsteemile: perekonnale ja koolile. Kui vaatame lähemalt nende kahe süsteemi omavahelisi dünaamikaid, õpime mõistma, kuidas lapsed vajavad oma vanemate tingimusteta pühendumist selleks, et olla koolis või lasteaias vastuvõtlik õppimisele. Süsteemse lähenemisviisi eesmärk on vabastada lapsed nendele mittekuuluvast koormast, et nad saaksid avatult ja kerguses uut õpitavat vastu võtta. Süsteemse lähenemisviisist arusaamisel mõistavad nii lapsevanemad kui ka õpetajad, et lapsed ei ole haiged, mässajad ega laisad, vaid on sümptomite kandjad, mida võib vaadelda teenäitajatena teema juurpõhjuste juurde.

Süsteemne pedagoogika sai alguse perekonstellatsiooni meetodist, mille rajaja on Bert Hellinger. Konstellatsioonimeetodit kasutatakse täna väga paljudes erinevates eluvaldkondades, seal hulgas organisatsioonide nõustamisel, juriidilistes küsimustes, meditsiinis, pereteraapias, isiklikus arengus.  Konstellatsiooni meetod sobib lahendamaks nii hingelisi ja kehalisi haigusi, traumasid, depressiooni, vanemate ja laste vahelisi suhteid, paarisuhte konflikte, sõltuvusi, hirme ja foobiaid, seletamatu halva tunde põhjuseid kui ka saab käsitleda selle meetodiga tööalaseid, majanduslikke, juriidilisi ja eduga seotud teemasid. Konstellatsiooni kaudu tulevad ilmsiks alateadvuses olev, mis mõjutavad meid teadvustamatult: mahasurutud tunded, päritud käitumismustrid, teadvustamata sidemed, varjatud süütunded, hirmud ja foobiad.

 

Marianne Franke-Gricksch on kahe poja ema ja kahe lapselapse vanaema.

Ta on olnud 28 aastat Saksamaal põhi- ja keskkooli õpetaja, samuti naturopaat ja psühhoterapeut, kes kasutab oma töös nii primaalteraapiat kui ka süsteemseid praktikaid. 

Ta on õppinud erinevaid süsteemseid lahendusi, sealhulgas perekonstellatsioone Bert Hellingeri juures, hüpnoteraapiat ning NLP koos Gunter Schmidtiga. 

Marianne on töötanud alates 1990. aastast Münchenis enda loodud erapraksises. Ta on nii individuaal, paari kui ka rühma süsteemne terapeut. Ta viib läbi süsteemsete ja perekonstellatsioonide seminare üle kogu maailma, õpetades õpetajatele, lastevanematele, noorukitele, kui ka sotsiaalvaldkonnas töötavatele inimestele süsteemset pedagoogikat. 

Ta on Saksamaa Süsteemsete Lahenduste Instituudi Wieslocheri teaduskonna liige ja DGfS (Saksamaa Süsteemsete konstelatsioonide Ühingu) koolitaja.

Tema sulest on ilmunud raamat: “Sa Oled üks meist! Süsteemne lähenemine vanematele, õpetajatele ja õpilastele” (You’re One of Us! Systemic Insights and Solutions for Teachers, Students and Parents)(Carl- Auer-Systeme-Verlag Heidelberg) 

Marianne veebisait: www.marianne-franke.dE

Intervjuud  Marianne Franke-Grickschiga saad lugeda SIIT

Seminari soovitab Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsioon