Konstellatsioonid

Konstellatsioon (kasutatakse ka väljendit süsteemsed lahendused) on meetod, mille abil tehakse nähtavaks alateadlikud seosed. 

MIS ON KONSTELLATSIOONID?

See on meetod, mis võimaldab meil tuvastada alateadlikke dünaamikaid, mis tekitavad meile väljakutseid ning takistavad meie kasvu- ja õppimisvõimalusi. Konstellatsioonis tulevad ilmsiks varem varjul olnud ja teadvustamata suhete dünaamikad, mis seeläbi võimaldavad emotsioonide, tunnete ja käitumise muutmist. 

Konstellatsiooni tööprotsess loob võimaluse, et armastus saaks uuesti voolata ja suhted muutuksid soojemaks. Perekonstellatsioonid on võimas meetod, mis aitab nähtavaks teha keerukaid põimumisi nii päritoluperes kui ka praeguses perekonnas või suhetes. 

Lahendusele orienteeritud muudatused konstellatsioonis toovad mõistmise, sisemise selguse ning pinge maanduse, millele järgnev sügav lõdvestumine võimaldab peresüsteemi liikmete vahel armastusel taas voolata. 

Selles terapeutilises lähenemises käsitletakse üksikisikut osakesena oma peresüsteemis, mis omakorda on osa teistest suurematest süsteemidest. Inimese individuaalset käitumist, tundeid ja hoiakuid tuleb suurema grupi kontekstis mõista. 

Nagu igas muuski süsteemis, juhivad ka perekonnas meie käitumist kirjutamata reeglid, millest me pereliikmetena enamasti midagi ei tea. Kui üks või mitu süsteemi liiget alateadlikult neid arhailisi seadusi rikuvad, tekib selle tagajärjel teisel pereliikmel kannatus. Seda tehakse teadmatult, mitte mässumeelsusest, nagu arvata võiks, vaid armastusest – pimedast armastusest.

Teiste inimestega vastastikuses seotuses olemine võib meid mõjutada nii heas kui halvas, aga me ei pruugi seda alati endale teadvustada. Osa meist on meie endi eest peidus meie alateadvuses. Ja kõik see, mis on peidus, avaldub meie elus automaatselt. Meil justkui ei oleks kontrolli ja teadmist, mille pärast me käitume nii, miks me tunneme just neid tundeid, miks oleme rahulolematud ja miks loome just sellist saatust.

Me oleme tugevasti seotud oma sünniperega. Isegi seitse põlve tagasi juhtunu võib täna meid mõjutada. Oleme osa suurest hingest, mis hõlmab kõiki pereliikmeid. Armastusest ja lojaalsusest oma pere ja esivanemate suhtes, oleme nõus alateadlikult kompenseerima oma vanemate või varasemate põlvkondade võlgu ja vajadusi. Seda tehes oleme isegi nõus asendama traagiliselt või lapsena surnud pereliikmeid või hüvitama vanemate või sugulaste tehtud tõsiseid kaotusi või tegusid ning samuti võime asendama hakata kedagi, kellest ei taheta rääkida või kes on perest välja visatud. Seda tehes ei ela inimesed enesele määratud elu, vaid tunnevad end justkui võõrana ja äärmuslikel juhtudel võivad nad isegi tunda soovi varakult lahkuda siit ilmast.

Inimese jaoks olulisele küsimusele lahenduse leidmiseks ja teada saamiseks, kas ja kuidas tema päritolu pere või eelnevad põlved teda mõjutavad, saame üles panna konstellatsiooni. 

Konstellatsioonis võib nähtavaks tulla, kuidas põlvest-põlve oleme endas kandnud esivanematelt üle võetud käitumismustreid, uskumusi, hirme, läbielamata tundeid, raskeid saatusi, unistusi, soove, andeid. See võib väljenduda meie enda elus mitte soovitud viisil. Nt. kantakse hinges sügavat seletamatut kurbust; lapsel on tähelepanuhäired, suhted lõppevad kõik sarnaselt, ollakse neljandat põlve üksikemad, tekib haigus või ka näiteks pidevad rahalised raskused, suured kaotused. Me teeme seda suurest armastusest ja lojaalsusest oma suguvõsa vastu, uskudes alateadlikult, et kergendame sellega nende koormat. 

Tihti on selline põimumine toimunud juba väga varases lapseeas, mida me enam ei mäleta. Aga sellega me takistame iseenda arengut ja ligipääsu oma elujõule, rõõmule ja heaolule. 

Konstellatsiooni töö jooksul tehakse nähtavaks see dünaamika, mis mõjutab antud küsimust ja lahendatakse selle dünaamika kahjulikud tagajärjed, julgustades inimest kohtuma ja aktsepteerima mineviku tegeliku reaalsusega. 

Konstellatsioon annab võimaluse elu transformatsiooniks. Ja samas ei tohi unustada, et see on teekond ja toimub ajas. See võib olla millegi täiesti uue algus. Konstellatsioon on integratsiooni töö, kus integreerime kõike seda mis oli ja mis on. Alles siis on meil võimalus end tunda tervikuna.

Täna kasutatakse konstellatsiooni meetodit väga paljudes erinevates eluvaldkondades, nende hulgas on olemas organisatsiooni konstellatsioonid, pedagoogilised konstellatsioonid, juriidilised konstellatsioonid, mis pakub süsteemseid lahendusi kõigis nendes valdkondades.

MÕISTED:

KONSTELLATSIOONID on Bert Hellingeri poolt välja töötatud rühmatöö meetod, kus tehakse nähtavaks süsteemis varjus olevad sidemed. 

KONSTELLÖÖR/KONSTELLATÖÖR on konstellatsiooni töötoa läbiviija. Konstellatsiooni läbiviimiseks on ta omandanud vastava väljaõppe, teades süsteemseid seadusi, tehnikaid ning oskusi kosntellatsiooni juhendamiseks. 

KONSTELLATSIOONI VÄLI on see ala, kus konstellatsiooni läbi viiakse. Selleks võib olla ringi kujuliselt asetatud toolide sisse jääv ala või ka lava, kus konstellatsiooni tegema hakatakse. 

ASENDAJAD/ESINDAJAD on konstellatsiooni töötuppa tulnud inimesed, keda palutakse asendama kliendi süsteemist inimesi, objekte, sündmusi jne (kliendi küsimusest lähtuvalt valitakse asendatavad elemendid), et paigutada need väljale.  Kõik, kes on tulnud grupi kosntellatsiooni töötuppa, võivad asendada, kui nende poole pöördutakse, kuid sellest võib ka keelduda ning lihtsalt protsessi pealt vaadata.

KONSTELLATSIOONI TÖÖTOAS koguneb rühm inimesi, et osaleda vaataja või asendajana grupi konstellatsioonis. Grupp võib olla nii suur kui väike. Konstellatsioonis ilmsiks tulevad erinevad dünaamikad ja lahendused pakuvad vastuseid ja mõistmist nii asendajatele kui ka pealtvaatajatele. Tunded, mis valitsevad konstellatsiooniväljas, jõuavad kõigini.

INDIVIDUAALNE KOSNTELLATSIOON on kliendi ja konstellööri vaheline privaatne kohtumine, kus ei ole teisi inimesi. Konstellatsiooni viikase läbi kas lauapeal, või põrandal ning asendamiseks kasutatakse väikseid spetsiaalseid nukke, patju, tekke ja muid vajalikke esemeid.