Õppekorralduse ja koolituse kvaliteedi tagamise alused

Mida peab õppija tegema koolitusele registreerumiseks?

 • Registreeruda saab kodulehe www.empaat.ee kaudu
 • Peale registreerumist tuleb tasuda 50€ registreerumistasu Eesti Konstellatsioonide Instituut OÜ arvele: saadame arve A/A EE727700771007012744, mis kinnitab koha väljaõppes.  Kui mingil põhjusel registreerunu ei alusta õpinguid, registreerumistasu ei tagastata. Registreerumistasu arvestatakse õppemaksu hulka kui registreerunu alustab õppimist instituudis. 
 • Registreerunutele saadetakse koolituskokkulepped ja leping, mis tuleb allkirjastatult tagasi saata.

Kuidas ja millise aja jooksul annab koolitusasutus registreerunule tagasiside ja esmase info koolituse korraldusliku poole osas?

Kahe nädala jooksul.

Kas ja mis vormis sõlmitakse õppijaga koolitusleping?

Registreerumine ja regsitreerumistasu tasumine on kinnitus, et soovitakse osaleda väljaõppes. Seejärel saadetakse registreerunule koolituskokkulepped ja leping, mis tuleb digitaalselt allkirjastatult tagasi saata.

Mille alusel toimub koolitusgrupi komplekteerimine?

Väljaõpe toimub, kui on piisavalt huvilis

Mida peab õppija tegema kui ta soovib koolitusest loobuda?

 Koolituse loobumise soovist tuleks anda teada emaili teel kadri@empaat.ee.

Kui õppija katkestab koolituse, kas talle väljastatakse läbitud teemade kohta tõend?

Tõend väljastatakse vaid kogu väljaõppe läbinutele.

Millistel põhjustel on koolitusasutusel õigus õppija koolituselt välja arvata?

Kui ei ole tasutud õppemaksu.

Millised tingimused peab õppija koolituse lõpetamiseks täitma?

Konstellatsiooni väljaõppe läbimiseks on vaja:

 • 14 mooduli ja praktika läbimine. Kes läbivad koolituse isikliku arengu eesmärgil, tuleb läbida 12 moodulit ja 12 praktikapäeva.
 • 50 ak.tundi osavõttu teiste sertifitseeritud konstellööride töötubadest
 • 7 konstellatsiooni raamatu lugemine
 • Genogrammi koostamine
 • Oma konstellatsiooni teekonna kokkuvõtte: kirjutades 5–10-leheküljelise kokkuvõtte, mis kirjeldab väljaõppe teekonda, tehtud konstellatsioonide kirjeldusi ja kuidas see on muutnud nägemust elu erinevatest aspektidest.
 • Supervisioon ehk konstellatsiooni demostratsioon  (sertifikaadi omandamiseks), mida on võimalik teha ka pärast väljaõpet kokku leppitud ajal. Kes läbivad koolituse isikliku arengu eesmärgil, seda tegema ei pea.

Konstellööri sertifikaat antakse välja kui on 100% programmist täidetud. 85% ulatuses on kohustus osaleds auditoorses ja praktika õppetöös. 15% ulatuses on võimalik vaadata mooduleid, töötubasid ja praktikat järgi online.

Milline dokument õppijale koolituse lõpus väljastatakse?

Osalejad, kes läbivad seda koolitust isikliku arengu eesmärgil ja eneseteadlikkuse tõstmiseks, ei pea tegema lõpus 2 viimast moodulit ja praktikapäeva ega supervisiooni. Nendele antakse koolituse lõpetamisel üle osalemise tõend, kus seisab “Süsteemsete konstellatsioonide konsultant”.

Need osalejad, kes soovivad saada konstellööri sertifikaati, on kaks viimast intensiivset moodulit koos konstellatsiooni praktikaga kohustuslikud. Samuti peavad nad nõustuma, et nad ei korralda enne akrediteeritud supervisiooni ühtegi avalikku konstellatsiooni töötuba või seminari. Konstellöörid, kes on eelnevalt läbinud muu konstellatsiooni väljaõppe, on sellest reeglist vabastatud.

Kes läbivad supervisoooni, neile väljastatakse konstellööri sertifikaat. Teistele väljastatakse  “Süsteemsete konstellatsioonide konsultant” tunnistus”, et nad on läbinud antud väljaõppe enesearengu eesmärgil- 

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

Kuidas toimub õppetasu maksmine?

Peale registreerumist saadetakse õppijale e-kirja teel arve ja õppija tasub arve ülekandega.

Mis ajaks peab arve tasutud olema?

 14 päeva enne mooduli või praktikapäeva algust

Kas on võimalik tasuda osamaksetena?

Koolituse eest on võimalik tasuda igakuiselt (kogu õppemaks jagatud väljaõppe kestvus kuudega on ühe kuu maksumus). Programmi läbimiseks on kohustus tasuda kogu õppemaks, kaasa arvatud puudutud moodulite, töötubade ja praktika päevade eest.

Kas koolitusasutusel on õigus koolituse vältel õppemaksu suurust muuta?

Kui selleks peaks olema tungiv vajadus, siis jah. Teavitame sellest eelnevalt 1 kuu ette.

Kas lisaks õppemaksule tuleb õppijal arvestada lisakulutustega?

Koolituse käigus tehtavate lisakulutuste ligikaudne arvestus:

 • Teiste sertifitseeritud konstellööride töötubades osalemine umbes 150-200€ väljaõppe jooksul (Igal konstellööril on töötoas erinevad osavõtu hinnad, umbes 10-25 € kord).
 • Kohustusliku kirjanduse hulka kuuluvate raamatute ostmiseks kulub umbes 140-150 eurot. Kuid raamatuid on võimalik ka laenutada raamatukogust.

Kas õppetasult on võimalik soodustust saada?

Ei

Kas, millisel juhul ja millistel tingimustel on võimalik õppetasu tagastamine?

Kui koolitus jääb ära koolitusasutuse tõttu või vääramatu jõu tõttu.

Kas õppetasu tagastamine või õppetasu osaline tagastamine on võimalik kui õppija soovib mingil põhjusel koolituse katkestada?

Tasumine käib iga kuu, ja tagantjärgi juba makstud ja osaletud koolituse eest rahalist tagastust ei toimu. Kui soovitakse koolitus pooleli jätta, siis järgnevatel kuudel arveid enam ei väljastata, kuid tuleb tasuda juba osaletud või videost nähtud moodulite või praktikapäevade eest.

Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused.

Kus asuvad koolitusasutuse ruumid?

Koolitus toimub Tallinnas erinevates konverentsikeskustes.

Millised on koolituse läbiviimise põhimõtted?

Me eristame kolme erinevat sihtrühma:

 • Osalejad, kes läbivad koolituse isikliku arengu eesmärgil ja eneseteadlikkuse saavutamiseks.
 • Osalejad, kes soovivad koolitada end konstellöörideks.
 • Osalejad, kes soovivad seda lähenemisviisi kasutada oma erialal.

  Selle koolituse metoodika põhineb järgmistel aspektidel:

 • Teoreetiline ja praktiline õpetus süsteemsetest seaduspärasustest suhetes ning teave isiklikest, põlvkondadevahelistest ja kollektiivsetest traumadest.
 • Sisu reflekteerimine ja süvitsi minemine moodulites kolmestes gruppides.
 • Harjutused isikliku arengu ja eneseteadlikkuse saavutamiseks.
 • Praktiline töö teoreetilise sisu mõistmiseks ja selle integreerimiseks füüsilisel tasandil.
 • Juhendmaterjalid küsimuste ja vastuste jaoks.
 • Kodutöö kolmestes gruppides moodulite vahel.
 • Lõpu supervisiooniks moodustatakse väiksemad grupid, et kõigil osalejatel oleks võimalus teostada konstellatsiooni tööd.

 Antud väljaõpe on sisuline täiendkoolitus, mitte teraapiarühm. Sellepärast on selle koolituse läbimiseks oluline terve vaimne ja füüsiline seisund. Sellega seoses saadame kõigile osalejatele blanketi kokkulepetest, mida ootame tagasi digitaalselt allkirjastatult.

Osalejad, kes läbivad seda koolitust isikliku arengu eesmärgil ja eneseteadlikkuse tõstmiseks, ei pea tegema lõpus supervisiooni. Nendele antakse koolituse lõpetamisel üle osalemise tõend.

Need osalejad, kes soovivad saada konstellööri sertifikaati, on kaks viimast intensiivset moodulit koos konstellatsiooni praktikaga kohustuslikud. Samuti peavad nad nõustuma, et nad ei korralda enne akrediteeritud supervisiooni ühtegi avalikku konstellatsiooni töötuba või seminari. Konstellöörid, kes on eelnevalt läbinud muu konstellatsiooni väljaõppe, on sellest reeglist vabastatud.

Antud programm vastab rahvusvahelise konstellööri väljaõppe standartitele ja koostatud konstellööri ja Eesti Konstellatsioonide Instituut asutaja Kadri Riisik poolt. Programmi viivad läbi rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud konstellöörid üle maailma.

Mis keeles toimub koolitusasutuses õppetöö?

Eesti keeles

Mis keeles toimub asjaajamine?

Eesti keeles

Kuidas peetakse arvestust õppija õpetööst osavõtu osas?

Igal moodulil, praktikal ja töötoas peab õppija andma allkirja, et on kohal ja teeb kaasa.

 

ÕPPEKAVA

Õppekavaga saab tutvuda sellel lehel: https://www.empaat.ee/event/konstellatsioonide_valjaope/

Õppekava nimetus: Konstellatsioonide väljaõppe rahvusvaheliste tunnustatud lektortitega

Õppekavarühm: 0313

Õpiväljund: Selle koolituse eesmärk on teha laiemale huviliste ringile kättesaadavaks inimsuhete süsteemsed seosed ning varasemate mitteintegreeritud sündmuste tähtsus inimese ja tema peresüsteemis.

Koolituse läbinu:

 1. tunneb inimsuhete süsteemseid seoseid
 2. oskab koostada genogrammi
 3. teab kuidas kuidas läbi viia konstellatsioone

Õppe kogumaht 897 ak. tundi:

 • 588 ak. tundi praktilist teooriat ja õppejõudude konstellatsioonide töötubades osalemist
 • 159 ak. tundi praktika päeva
 • 50 tundi teiste sertifitseeritud konstellööride töötubades osalemist
 • 100 ak.h iseseivat tööd

Mida teeb koolitusasutus selleks, et õppekavad oleksid kvaliteetsed? Eesti Konstellatsioonide Instituut teeb koostööd maailma tipptaseme oma ala professionaalidega, kes tagavad kvaliteetse õppekava.

Kas ja kuidas jälgitakse, et õppekavad oleksid ajakohased ja kas neid uuendatakse/täiendatakse regulaarselt? Iga õppeaasta vaadatakse õppekava üle ning vajadusel täiendatakse.

Kas tagatakse, et õppekavad vastaksid valdkonna õigusaktide nõuetele ja parimatele praktikatele? Jah

Kas tagatakse, et õppekavade õpiväljundid oleksid õppekavades toodud õppemahuga saavutatavad? Jah

Kas õppekavas välja toodud sisuteemad ja õppekeskkond toetavad õpiväljundite saavutamist? Jah

Kas koolitajatel peab olema erialane haridus, kutse?  Kõik õppejõud omavad eriala haridust.

Mida teeb koolitusasutus selleks, et koolitajad oleksid tasemel? Kuna koolitajad on rahvusvahelised õppejõud, siis nad täiendavad end ise.

Kuidas kogutakse õppijatelt tagasisidet ning mida kogutud infoga tehakse? Iga väljaõppe lõpus on võimalik kõigil osalejatel anda läbi veebi vormi tagasisidet väljaõppe kohta. See info töödeldakse läbi ja vajadusel võetakse arvesse järgneval algaval moodulil ja väljaõppel.