Eesti Konstellatsioonide Instituut

Konstellatsioonide väljaõpe

Tallinn

Registreeru väljaõppesse

NB! Alustanud gruppi saab veel registreeruda. I mooduli saadame videona järelvaatamiseks.

Konstellatsioonide väljaõpe annab uue vaatenurga iseendale, oma elule, tööle ning perekonna- ja kogukonnale, kuhu te kuulute. Selle kursusega algab sügav elu uurimise teekond.

Konstellatsioon teenib inimest, et paljastada ebaedu, haiguse, segaduse, sõltuvuste, agressiivsuse, surma igatsuse ja paljude muude nüansside põhjusi. Vabastades vanadest alateadlikest seotustest, liigub meie tähelepanu tõelise armastuse, hoolivuse, tähelepanelikkuse ja austuse suunas ning unistused saavad teoks.

Konstellatsiooni looja Bert Hellinger alustas 1978. aastal oma uurimustööd esindusnähtuse kohta ja avastas peamised elu korra seadused, mida ta nimetas “armastuse korraks”. Need on konstellatsioonide aluseks, mis said kõigile kättesaadavaks tema töötubade ja kirjutiste kaudu. Viimastel aastatel on tema töö levinud üle kogu maailma ja nüüd kasutavad paljud seda isiklikus arengus ning perekondlike ja tööalaste teemade lahendamiseks.

Konstellatsioone rakendatakse täna juba ka poliitikas, ettevõtetes, ärijuhtimises, koolides ja ülikoolides, kohtutes, haiglates ja loomulikult kõigis individuaalsetes küsimustes. Konstellatsioon on täiesti uus vaatenurk ja suhtumine ellu.

Teadmised inimsuhete struktuuride seaduspärasustest ei peaks enam olema kättesaadavad ainult eriteadmistena, vaid peaksid olema ühiskonnas integreeritud üldteadmistena, et saaksime arendada ka oma isiklikku suhtluspädevust.

Perekonnad on aga väga komplekssed süsteemid, mida ei ole lihtne läbi näha. Sealjuures mängivad olulist rolli ka meie individuaalsed omadused ja arusaamised. Mõistmata kooselu struktuuri, võivad tekkida väga kergesti konfliktid. Aga meil kõigil on sarnased vajadused armastuse, emotsionaalse turvalisuse ja kuuluvuse kohta. Ja me kõik vajame rohkem teadlikkust, kuidas olla suhetes õnnelik.

Selle koolituse eesmärk on teha laiemale huviliste ringile kättesaadavaks inimsuhete süsteemsed seosed ning varasemate mitteintegreeritud sündmuste tähtsus inimese ja tema peresüsteemis. Kontstellatsioon teenib inimest ja seetõttu on kõik huvitunud teretulnud.

Väljaõpe on kombinatsioon seminaridest, töötubadest, praktikast ja kogemuslikest protsessidest ja harjutustest.

Uus süsteemne vaatenurk mingile probleemile võimaldab kasvada nii professionaalsel, isiklikul kui ka sotsiaalsel tasandil. Konstellatsioon on täiesti uus vaatenurk ja suhtumine ellu ning seda ei saa võrrelda ühegi varem tuntud meetodiga. See on uus elukutse.

Koolitus koosneb 14 moodulist ja 14 praktikapäevast,  mis sisaldavad teoreetilisi, kogemuslikke ja praktilisi komponente.

MIKS TULLA ÕPPIMA EESTI KONSTELLATSIOONIDE INSTITUUTI

 • meie konstellatsiooni väljaõppes on õppejõududeks esimese generatsiooni konstellöörid, kes on üle maailma kõike pikema kogemusega rahvusvaheliselt tunnustatud õppejõud.
 • meie programm on ainulaadne, põhjalik ja mitmekesine, puudutades ka teemasid väljaspool suguvõsa. Näiteks meie enda unikaalne autentsus, organisatsioonide süsteemsed lahendused, konfliktide käsitlemine, karjääri ja töö teemad süsteemsest vaatest.
 • kuna tegu on tunnetusliku meetodiga, peame oluliseks ka tunnetusliku poole arendamist ja sellega töötamist.
 • programm on väga praktiline.
 • Grupi suurus 20-40 inimest.

Osalema on oodatud:

 • osalejad, kes läbivad koolituse isikliku arengu eesmärgil ja eneseteadlikkuse saavutamiseks.
 • osalejad, kes soovivad koolitada end konstellöörideks.
 • oalejad, kes soovivad seda lähenemisviisi kasutada oma erialal lisameetodina.

Selle koolituse metoodika põhineb järgmistel aspektidel:

 1. Teoreetiline ja praktiline õpetus süsteemsetest seaduspärasustest suhetes ning teave isiklikest, põlvkondadevahelistest ja kollektiivsetest traumadest.
 2. Harjutused isikliku arengu ja eneseteadlikkuse saavutamiseks.
 3. Praktiline töö teoreetilise sisu mõistmiseks ja selle integreerimiseks füüsilisel tasandil.
 4. Kodutöö kolmestes gruppides moodulite vahel.
 5. Lõpu supervisiooniks moodustatakse väiksemad grupid, et kõigil osalejatel oleks võimalus teostada konstellatsiooni tööd.

Antud väljaõpe on sisuline täiendkoolitus, mitte teraapiarühm. Sellepärast on selle koolituse läbimiseks oluline terve vaimne ja füüsiline seisund. Sellega seoses saadame kõigile osalejatele blanketi kokkulepetest, mida ootame tagasi digitaalselt allkirjastatult.

Osalejad, kes läbivad seda koolitust isikliku arengu eesmärgil ja eneseteadlikkuse tõstmiseks, ei pea tegema lõpus kahte viimast moodulit ja  supervisiooni. Nendele antakse koolituse lõpetamisel üle osalemise tõend (süsteemne konstellatsioonide konsultant).

Need osalejad, kes soovivad saada konstellööri sertifikaati, on kaks viimast intensiivset moodulit koos konstellatsiooni praktikaga kohustuslikud. Samuti peavad nad nõustuma, et nad ei korralda enne akrediteeritud supervisiooni ühtegi avalikku konstellatsiooni töötuba või seminari. Konstellöörid, kes on eelnevalt läbinud muu konstellatsiooni väljaõppe, on sellest reeglist vabastatud.

Antud programm vastab rahvusvahelise konstellööri väljaõppe standartitele. Programmi viivad läbi rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud konstellöörid üle maailma.

Väljaõpe koosneb 14 moodulist, mis jaotub kolme aasta peale. Üks moodul kestab 4 päeva, sh 1 päev konstellatsiooni töötuba lektoriga.  Moodulite vahepealsel kuul on üks praktika päev, kus tehakse süsteemseid harjutusi. Väljaõpe sisaldab teoreetilisi ja praktilisi mooduleid, konstellatsioonide töötube, praktika päevi.

Konstellatsioonide väljaõpe on sügav sisemine teekond isiklikus arengus.

OSALEJATE SIHTGRUPP

 • Kes soovivad õppida konstellööriks ja omandada konstellööri sertifikaati.
 • Kes soovivad kasutada konstellatsiooni meetodit oma töös lisameetodina.
 • Terapeudid, tervishoiuteenuse osutajad, õpetajad, nõustajad, arstid, psühholoogid, sooviga lisada konstellatsioone oma praegusesse praktikasse.
 • Samuti on oodatud osa võtma täiendõppe eesmärgil konstellöörid ja konstellatsiooni meetodi õppijad. Neil on võimalus osa võtta kogu programmist või üksikutest moodulitest.
 • Kes soovivad väljaõpet läbida isikliku arengu eesmärgil.

ÕPPEKAVA

Konstellatsiooni väljaõppe läbimiseks on vaja:

 • 14 mooduli läbimine
 • 50 tundi osavõttu teiste sertifitseeritud konstellööride töötubadest
 • 7 konstellatsiooni raamatu lugemine
 • 2 isiklikku konstellatsiooni tööd
 • Genogrammi koostamine
 • Oma konstellatsiooni teekonna kokkuvõtte: kirjutades 5–10-leheküljelise kokkuvõtte, mis kirjeldab väljaõppe teekonda, tehtud konstellatsioonide kirjeldusi ja kuidas see on muutnud nägemust elu erinevatest aspektidest.
 • Supervisioon (sertifikaadi omandamiseks), mida on võimalik teha ka pärast väljaõpet kokku leppitud ajal.

Õppekava sisaldab:

 • 588 ak. tundi praktilist teooriat ja õppejõudude konstellatsioonide töötubades osalemist
 • 159 ak. tundi praktika päevi
 • 100 ak.h iseseivat tööd

Kokku 897 ak. tundi

Konstellööri sertifikaat antakse välja kui on 100% programmist täidetud. 85% ulatuses on kohustus osaleds auditoorses õppetöös. 15% ulatuses on võimalik vaadata mooduleid või praktikapäevi järgi online. 

ÕPPEJÕUDUDEGA SAAD TUTVUDA SIIN

Lektorite moodulil tõlge eesti keelde.

ÕPPEKAVA MOODULITE KAUPA

UUENDATUD-Valjaoppe-kava-2024-2026.pdf

×

Väljaõppes osalemise eeltingimused

 1. Vähemalt 21 aastane.
 2. Allkirjastatud tõend, et ei olda psühholoogiliselt ebapädevad (blanket saadetakse osalejatele).
 3. Allkirjastatud tõend, et ei tehta konstellatsiooni avalikke töötubasid enne, kui on 100% programm ja supervisioon läbitud (blanket saadetakse osalejatele).

Õppimisprotsessist tingitult võib programmis ette tulla muudatusi.

 VÄLJAÕPPE KESTVUS

Põhiõpe, 12 moodulit, kestab veebruar 2024-mai 2026, kokku 28 kuud. Kes soovib taodelda ka konstellööri sertifikaati, lisanduvad viimased 2 moodulit+ praktikapäevad+ lõpu supervisioonid.

Väljaõpe konstellööri sertifikaadi soovijale kestab veebruar 2024-veebruar 2027, kokku 37 kuud.

MAKSUMUS

Kogu väljaõppe programmi läbijale (vähemalt 12 moodulit ja 12 praktikapäeva):

Mooduli päeva hind 90€ +km

Praktika päev 70€+km

Väljaõppe eest on võimalik tasuda nii moodulite kaupa sularahas kohapeal kui ka igakuiselt arve alusel kuumaksega 184,29€+Km (224,82€). (Sellesse kuumaksesse on arvestatud 12 mooduli ja 12 praktikapäeva tasu kuni mai 2026).

Programmi läbimiseks on kohustus tasuda kogu õppemaks, kaasa arvatud puudutud moodulite, töötubade ja praktika päevade eest, mis saadetakse hiljem videotena järelvaatamiseks.

Koha väljaõppes tagab 50€ tagastamatu registreerumistasu tasumine Eesti Konstellatsioonide Instituut OÜ arvele LHV a/a EE727700771007012744.

Üksikuid mooduleid võttes (saavad võtta ainult varasemalt konstellatsiooni õppe läbinud või hetkel õppijad):

4 päevase mooduli hind 488€

Üksikutesse moodulitesse saab registreeruda SIIN

Iga mooduli juures on ka üks päev avatud töötuba, kuhu saavad tulla kõik soovijad ka väljaspoolt väljaõpet. Iga töötoa Info paneme üles kuskil 2 kuud enne töötuba. Kuupäevad millal kellega avatud töötuba on, leiate väljaõppe programmist.

LISAINFO

 

REGISTREERUMINE