Konstellatsioonide töötuba (5)

Konstellatsioonide väljaõpe

Tallinn

Tänapäeval saame igapäevaelu valdkondades nautida teaduse ja tehnoloogia arengu saavutusi ning edusamme. Me oleme intellektuaalselt koolitatud, informeeritud, digitaliseeritud ja võimelised suhtlema kogu maailmaga mugavalt oma elutoast, ilma et vajaksime kõrvalist abi.

On tähelepanuväärne, et meil on nii suur pädevus materiaalses ja tehnilises elus, kuid pereelu valdkonnas ei ole meil ikka veel piisavalt üldisi teadmisi selliselt, et meie suhted oleksid rahuldust pakkuvad. Lapsevanemad ikka veel ei tea, kuidas tulla toime trotsis või puberteedieas olevate lastega või miks nende paarisuhted ei õnnestu või miks nad ei saa töökaaslastega läbi. 

Bert Hellinger, kes 30 aasta eest töötas välja perekonstellatsiooni meetodi, kutsus inimesi üles tegelema elu põhiprintsiipidega ning tegi oma avastused ja taipamised kõigile kättesaadavaks oma töötubade ja kirjutiste kaudu. Viimastel aastatel on tema töö levinud üle kogu maailma ja nüüd kasutavad paljud psühhoterapeudid ja konstellöörid seda väga tõhusa meetodina isiklikus arengus ning perekondlike ja sotsiaalsete suhete tervendamiseks. Samamoodi on see töö kanda kinnitanud organisatsioonides ja aidanud seal kaasa märkimisväärsetele tulemustele.

Kuid teadmised inimsuhete struktuuride seaduspärasustest ei peaks enam olema kättesaadavad ainult eriteadmistena, vaid peaksid olema ühiskonnas integreeritud üldteadmistena, et saaksime arendada ka oma isiklikku suhtluspädevust. Perekonnad on aga väga komplekssed süsteemid, mida ei ole lihtne läbi näha. Sealjuures mängivad olulist rolli ka meie individuaalsed omadused ja arusaamised. Mõistmata kooselu struktuuri, võivad siinjuures konfliktid väga kergesti tekkida. Aga meil kõigil on sarnased vajadused armastuse, emotsionaalse turvalisuse ja kuuluvuse kohta. Ja me kõik vajame rohkem teadlikkust, kuidas olla suhetes õnnelik.

Selle koolituse eesmärk on teha laiemale huviliste ringile kättesaadavaks inimsuhete süsteemsed seosed ning varasemate mitteintegreeritud sündmuste tähtsus inimese ja tema peresüsteemis. Seetõttu on kõik huvitunud teretulnud.

 

Me eristame kolme erinevat sihtrühma:

 • Osalejad, kes läbivad koolituse isikliku arengu eesmärgil ja eneseteadlikkuse saavutamiseks.
 • Osalejad, kes soovivad koolitada end konstellöörideks.
 • Osalejad, kes soovivad seda lähenemisviisi kasutada oma erialal.

  

Selle koolituse metoodika põhineb järgmistel aspektidel:

 1. Teoreetiline ja praktiline õpetus süsteemsetest seaduspärasustest suhetes ning teave isiklikest, põlvkondadevahelistest ja kollektiivsetest traumadest.
 2. Sisu reflekteerimine ja süvitsi minemine moodulites kolmestes gruppides.
 3. Harjutused isikliku arengu ja eneseteadlikkuse saavutamiseks.
 4. Praktiline töö teoreetilise sisu mõistmiseks ja selle integreerimiseks füüsilisel tasandil.
 5. Juhendmaterjalid küsimuste ja vastuste jaoks.
 6. Kodutöö kolmestes gruppides moodulite vahel.
 7. Lõpu supervisiooniks moodustatakse väiksemad grupid, et kõigil osalejatel oleks võimalus teostada konstellatsiooni tööd.

 

Antud väljaõpe on sisuline täiendkoolitus, mitte teraapiarühm. Sellepärast on selle koolituse läbimiseks oluline terve vaimne ja füüsiline seisund. Sellega seoses saadame kõigile osalejatele blanketi kokkulepetest, mida ootame tagasi digitaalselt allkirjastatult.

Osalejad, kes läbivad seda koolitust isikliku arengu eesmärgil ja eneseteadlikkuse tõstmiseks, ei pea tegema lõpus supervisiooni. Nendele antakse koolituse lõpetamisel üle osalemise tõend.

Need osalejad, kes soovivad saada konstellööri sertifikaati, on kaks viimast intensiivset moodulit koos konstellatsiooni praktikaga kohustuslikud. Samuti peavad nad nõustuma, et nad ei korralda enne akrediteeritud supervisiooni ühtegi avalikku konstellatsiooni töötuba või seminari. Konstellöörid, kes on eelnevalt läbinud muu konstellatsiooni väljaõppe, on sellest reeglist vabastatud.

 

Antud programm vastab rahvusvahelise konstellööri väljaõppe standartitele ning on loodud ja koordineeritud Tiiu Bolzmanni poolt. Programmi viivad läbi rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud konstellöörid üle maailma.

Väljaõpe koosneb 14 moodulist, mis jaotub kahe aasta peale. Iga moodul kestab 3 päeva. Lisaks moodulile eelneval päeval on õppejõuga konstellatsiooni töötuba. Moodulite vahel on üks praktika päev, kus tehakse süsteemseid harjutusi ning leiab aset küsimuste-vastuste online kohtumine Tiiu Bolzmanniga.

Väljaõpe sisaldab teoreetilisi ja praktilisi mooduleid, eneseteadvustamise töötuba, konstellatsioonide töötube, praktika päevi veebipõhiseid küsimused-vastused kohtumisi.

Konstellatsioonide väljaõpe on sügav sisemine teekond isiklikus arengus.

 

OSALEJATE SIHTGRUPP

 • Kes soovivad õppida konstellööriks ja omandada konstellööri sertifikaati.
 • Kes soovivad kasutada konstellatsiooni meetodit oma töös lisameetodina.
 • Terapeudid, tervishoiuteenuse osutajad, õpetajad, nõustajad, arstid, psühholoogid, sooviga lisada konstellatsioone oma praegusesse praktikasse.
 • Samuti on oodatud osa võtma täiendõppe eesmärgil konstellöörid ja konstellatsiooni meetodi õppijad. Neil on võimalus osa võtta kogu programmist või üksikutest moodulitest.
 • Kes soovivad väljaõpet läbida isikliku arengu eesmärgil.

 

ÕPPEKAVA

Konstellatsiooni ja trauma integreeemise väljaõppe läbimiseks on vaja:

 • 14 mooduli läbimine
 • 80 tundi osavõttu konstellatsiooni õppejõu töötubadest (10 töötuba)
 • 50 tundi osavõttu teiste sertifitseeritud konstellööride töötubadest
 • 7 konstellatsiooni raamatu lugemine
 • Genogrammi koostamine
 • Oma konstellatsiooni teekonna kokkuvõtte: kirjutades 5–10-leheküljelise kokkuvõtte, mis kirjeldab väljaõppe teekonda, tehtud konstellatsioonide kirjeldusi ja kuidas see on muutnud nägemust elu erinevatest aspektidest.
 • Supervisioon (sertifikaadi omandamiseks), mida on võimalik teha ka pärast väljaõpet kokku leppitud ajal.

Õppekava sisaldab:

 • 416 tundi terooriat/praktikat
 • 24 tundi eneseteadvustamise seminar
 • 80 tundi õppejõudude konstellatsioonide töötubades osalemist
 • 50 tundi teiste sertifitseeritud konstellööride töötubades osalemist

Kokku 570 tundi

Konstellööri sertifikaat antakse välja kui on 100% programmist täidetud. Samuti lähtume EPKA (Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsioon) poolt nõutavatest standarditest.

Tiiu Bolzmann viib läbi väljaõpet eestikeelsena. Teiste väljaõppe lektorite puhul on tõlge eesti keelde.

 

ÕPPEKAVA MOODULITE KAUPA

 

Väljaõppes osalemise eeltingimused

 1. Vähemalt 21 aastane.
 2. Allkirjastatud tõend, et ei olda psühholoogiliselt ebapädevad (blanket saadetakse osalejatele).
 3. Allkirjastatud tõend, et ei tehta konstellatsiooni avalikke töötubasid enne, kui on 100% programm ja supervisioon läbitud.

Õppimisprotsessist tingitult võib programmis ette tulla muudatusi.

 

MAKSUMUS

Kogu väljaõppe programmi läbijale:

3 päevase mooduli hind 300 €

Praktika päev 70 €

Õppejõu töötuba 60 €

Väljaõppe eest on võimalik tasuda moodulite kaupa.

 

Koha väljaõppes tagab 50 € tagastamatu registreerumistasu tasumine Eesti Konstellatsioonide Instituut OÜ arvele LHV a/a EE727700771007012744 .

Hiljem see summa arvestatakse maha esimese mooduli hinnast.

 

Üksikuid mooduleid võttes (varasemalt konstellatsiooni õppe läbinud või hetkel õppijad):

3 päevase mooduli hind 360 €

Õppejõu töötuba 80 € (kui osaletakse ka moodulil)

Ilma moodulita:

Õppejõu töötuba 100-160 € (hind oleneb sellest, mis ajal töötuppa registreerutakse)

 

KOHT

Väljaõpe toimub Tallinnas.

Täpsem asukoht saadetakse registreerunutele.

 

REGISTREERUMINE