Vaimuhaigustest šamaani pilguga: sild teistesse maailmadesse

shamani puuVaimuhaigustest šamaani pilguga: sild teistesse maailmadesse

Vaimse tervise häired ja kõrvalekalded on läänemaailma jaoks paljuski veel keeruline valdkond. Arusaamad nende olemuse ja võimaliku ravi kohta muutuvad pidevalt ja vahel üsna äärmuslikult. Veel tänapäeval leidub ususekte, kus peetakse vaimse tervise kõrvalekalded saatana tööks ning püütakse neid ravida mitmesuguste rituaalide abil, mis on häire all kannataja jaoks nii kehaline kui ka vaimne väärkohtlemine, mis vahel hõlmab isegi seksuaalset kuritarvitamist. Lääne meditsiin ja ravimiettevõtted näevad vaimse tervise häireid üksnes ajukeemia tasakaalu puudumisena, mida saab korrigeerida psühhoteraapia ja ravimite abil. Igal juhul nähakse vaimse tervise häiretes probleemi, mis tuleks kõrvaldada.

Sarnaselt autismile, mille olemuse kohta on viimastel aastatel toodud välja uusi huvitavaid teooriaid, on ka erinevate vaimuhaiguste kohta olemas teistsuguseid vaatenurki. Ühe huvitava lähenemise esitab kirjanik Stephanie Marohn oma raamatus “Natural Medicine Guide to Bipolar Disorder”.

Vaimuhaigus kui sõnum teisest ilmast

Šamaanid näevad vaimuhaigusi kui “ravitseja sündi”, selgitab Lääne-Aafrikast pärit kirjanik Malidoma Patrice Somé. Vaimseid häired tuleks käsitleda kui spirituaalseid kriise, aitamaks ravitsejal ilmale tulla. Dagara hõimus, kus Somé sündinud on, peetatakse läänemaailmas haigusteks peetavaid ilminguid “headeks uudisteks teisest ilmast”. Kriisi läbiv inimene on valitud meediumiks, kelle kaudu vaimumaailm saab edastada kogukonnale sõnumeid. Vaimuhaigused ja erinevad käitumishäired viitavad sellele, et kaks omavahel mittesobivat energiat on ühinenud üheks energiaväljaks. Vaimse tervise hälbed ja käitumishäired on tingitud sellest, et inimene ei saa piisavat abi, et toime tulla teiselt tasandilt pärineva energia kohaloluga enda kehas.

1980. aastal saabus Somé esimest korda Ameerika Ühendriikidesse kõrgemat haridust omandama ning ta kirjeldab, kui erinev ja üllatav oli tema jaoks see, kuidas seal käsitletakse vaimse tervise häireid. Kui tema kaasõpilane sattus depressiooni tõttu haiglasse, läks Somé teda külastama ning teda šokeeris see, mida ta nägi. See oli tal esimene kord olla silmitsi läänemaailma lahendustega samadele sümptomitele, mida ta oli ka oma külas näinud. Eelkõige mõjus ehmatavana see, et vaimse tervise häiret käsitletakse kui patoloogiat – seisundit, mille peab välja ravima. See oli täpselt vastupidine sellele, kuidas Dagara kultuuris vaimse tervise häireid nähakse. Vaadates ringi sünges haiglas, kus mõned olid hullusärkides, teised karjusid või olid ravimite mõjul täiesti apaatsed, nentis Dagara, et niimoodi koheldakse läänemaailmas ravitsejaid, kes püüavad sinna sündida. Milline kaotus – inimene, kes lõpuks on saanud ühendust jõuga teisest maailmast, läheb lihtsalt raisku.

Moodne vaimsete häirete ravi süvendab probleeme

Kui sõnastada seda ümber nii, et see oleks lääne inimesele paremini arusaadav, siis n-ö arenenud maades ei ole inimesi õpetatud aktsepteerima või toime tulema vaimumaailmaga. Inimeste selgeltnägemisvõimeid halvustatakse. Kui vaimumaailma energia avaldub lääne kultuuris kasvanud inimese kaudu, siis ei ole ta saanud ettevalmistust sellega integreerumiseks või isegi arusaamiseks, mis temaga toimub. Tagajärjed on hirmuäratavad – ilma õige konteksti ja abita, et läbimurdega reaalsuse teistele tasanditele toime tulla, on inimene praktilisest seisukohast lihtsalt hull. Kangete ravimite abil raskendatakse probleemi ning ei lasta toimuda integratsioonil, mis viiks selle hinge kasvamisele ja arengule.

Vaimuhaiglas nägi Somé mitmeid “olendeid” ja “entiteete”, kes liikusid patsientide ümber ringi. Enamusele on need nähtamatud, kuid selgeltnägijad ja šamaanid suudavad neid näha. Need olendid põhjustasid inimestes kriisi, püüdes ravimite mõju kehast välja saada, et inimeste energiaväljaga ühineda, kuid suurendasid selle käigus vaid inimeste valu, käitudes patsientide energiaväljas justnagu ekskavaatorid. Inimesed karjusid ja kriiskasid selle valu käes ning Somé ei suutnud seda pealt vaadata ja lahkus haiglast.

Vaimse tervise häired avalduvad läänemaailmas ülitundlikel inimestel

Dagara traditsioonide kohaselt aitab kogukond inimesel toime tulla vaimumaailma ja maise reaalsuse erineva energia ühinemisega. Siis on see inimene võimeline olema sillaks kahe maailma vahel, aidates inimestel terveneda ja vahendades informatsiooni. Vaimne kriis lõpeb uue ravitseja sünniga. Olendid, kes vaimuhaiglas suurendasid patsientide valu, püüdsid tegelikult nendega ühineda selleks, et tuua siia maailma uusi sõnumeid. Kuid nende valitud inimesed ei saanud vajalikku abi, et õppida, kuidas olla sillaks kahe maailma vahel. Tulemuseks oli täielik energiasegadus ning ravitseja sünni katkestamine.

Somé leiab, et läänemaailm ignoreerib järjekindlalt ravitsejate sündi. Selle tagajärjel püüab aga vaimumaailm jõulisemalt katsetada ühinemist võimalikult paljude inimeste puhul, lootes vähemalt kellegagi edu saavutada. Vaime tõmbab selliste inimeste poole, kelle taju ei ole tuimestatud. Tundlikkus on sisuliselt kutse sisenemiseks. N-ö vaimse tervise häired arenevad välja neil, keda lääne kultuuris nimetataks ülitundlikeks inimesteks. Põlisrahvad ei näe seda nii – tundlikud inimesed ei taju ennast ülitundlikena. Läänemaailma närviline kiirustamine, kõikide meelte pommitamine pideva infovooga ning vägivaldne energia on tundlike inimeste jaoks sageli üleliia kurnav.

Skisofreenia ja võõras energia

Skisofreenia puhul on tegemist erilise vastuvõtlikkusega infole ja piltidele, mida ei ole võimalik kontrollida. Kui selline jõuline infovoog juhtub hetkel, mida inimene ei ole ise valinud ning kui inimesele ilmnevad visualiseeringud on hirmutavad ja vastuolulised, siis ta hullub. Sellise olukorra puhul aidatakse šamanistlike praktikate abil puhastada inimese energiaväli võõrast energiast, mille järel ei ole too enam vastuvõtlik tohutule infovoole ning tal ei ole enam põhjust olla hirmunud. Seejärel on võimalik aidata inimest, et häälestada tema energiat sobivaks vaimolendiga, kes püüab temasse siseneda ning sel moel temast ravitseja teha.

Ravitsejal on väga kõrge vibratsiooniga energia, kui see jääb blokeerituks, siis põletab see inimese läbi nagu elektrilühis. Šamanistliku lähenemise korral aidatakse kõrvaldada takistused, energia ei “põleta korke läbi” ning inimesest võib saada ravitseja, mitte hullusärgis märatsev olend. Loomulikult tasub märkida, et mitte kõik vaimolendid ei püüa inimesega ühineda sel eesmärgil, et temast ravitseja saaks. On olemas ka negatiivseid vaimolendeid, kelle kohalolu inimese energeetilisest väljast vaid puhastataks šamanistlike praktikate abil ega häälestata inimest selle vaimolendi vastu võtmiseks.

Alex: USA-s hull, Aafrikas ravitseja

Katsetamaks oma usku sellesse, et šamanistlik vaatenurk vaimuhaigustesse vastab tõele nii läänemaailmas kui ka põlisrahvaste juures, võttis Somé ühe patsiendi endaga kaasa Aafrikasse oma kodukülla. Teda tõukas tagant uudishimu, soov saada kinnitust sellele, et vaimse tervise häireid on võimalik viia ühendusse ja tasakaalu olenditega teisest ilmast.

Alex oli 18-aastane noormees, kes oli läbinud psühhootilise murdumise 14 aasta vanusena. Tal olid hallutsinatsioonid, suitsidaalsed mõtted ning raske depressiooni hood. Haiglas viibimine ja rohkete ravimite tarbimine ei olnud abi toonud. Vanemad olid teinud tema heaks kõik, mida oskasid, kuid edutult. Nad ei suutnud midagi enamat teha. Nende loaga viis Somé Alexi Aafrikasse. Pärast kaheksat kuud seal viibimist oli Alex muutunud üsna normaalseks. Ta sai isegi aidata ravitsejaid, veetes terveid päevi nendega koos istudes ja nende töös osaledes. Alex elas omal soovil selles külas neli aastat, tundes ennast seal palju turvalisemalt kui Ameerikas.

Selleks, et tema energia tuua samale võnkesagedusele temaga ühineda sooviva olendiga, läbis Alex šamanistliku rituaali, mis oli spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud ning erines veidi külas sündinute puhul kasutatavast rituaalist. Kuigi rituaal oli veidi erinev, oli selle tulemus sama. Ning asjaolu, et energeetiline joondamine aitas Alexil terveneda, tõestas Somé jaoks, et seos vaimse tervise häirete ja teistelt tasanditelt pärit olendite vahel on universaalne.

Peale rituaali hakkas Alex jagama sõnumit, mida temaga ühinenud vaim tahtis selle maailmaga jagada. Kogu selle kogemuse läbimine viis selleni, et Alex läks kolledžisse psühholoogiat õppima. Peale nelja aastat Aafrikas naasis ta Ameerikasse, öeldes, et on avastanud kõik, mida tal vaja oli ning on valmis oma eluga edasi minema. Viimased uudised tema kohta olid sellised, et ta jätkas oma psühholoogiaõpinguid Harvardi ülikoolis. Mitte keegi poleks osanud oodata, et Alex on üldse kõrgema hariduse omandamiseks võimeline. Somé leiab kokkuvõtteks, et Alexi vaimuhaigus oli appikarje – tema elueesmärk oli olla ravitseja, kuid mitte keegi ei pööranud sellele tähelepanu.

Nähes, kui hästi šamanistlik lähenemine toimis Alexi puhul, leidis Somé, et vaimolendid on läänemaailmas täpselt sama oluline osa kui tema kogukonnas Aafrikas. Kuid lahendus sellele probleemile peab leiduma siiski kohapeal – iga patsient ei peaks selleks reisima teisele kontinendile. Peab leiduma viis vaadelda seda probleemi laiemalt kui lihtsalt patoloogiana ning see võimaldaks luua õiged rituaalid inimeste aitamiseks.

Igatsus vaimse ühenduse järele

Somé sõnul ühendab sageli lääne ühiskonnas “vaimuhaigusi” sarnane joon, et “väga iidne päritud energia, mis on olnud uinunud olekus, leiab lõpuks väljapääsu“. Tema ülesanne on sel juhul minna ajas tagasi ja otsida selle juuri. Sageli on see vaimolend seotud loodusega, eriti mägede ja suurte jõgedega. Näiteks kõnnib inimese kõrval mäe hing, mis toob kaasa aegruumi moondumise ning mõjutab inimest, kes selles olukorras on. Sellisel puhul on vajalik kahe erineva energia joondamine, et inimese ja mäe hing saaksid üheks. Selleks peab šamaan läbi viima spetsiaalse joondava rituaali.

Somé usub, et sellist olukorda kohtab nii sageli just Ameerika Ühendriikides, kuna “valdavalt on selle riigi olemus valmistatud masinate energiast ning selle tulemuseks on ühenduse katkemine minevikuga. Sa võid mineviku eest joosta, kuid sa ei saa end selle eest peita”. Looduse iidne hing tuleb taas külla. Ning sealjuures ei ole oluline mitte niivõrd see, mida vaimolendid soovivad, vaid see, mida inimesed soovivad.

Inimestes ilmneb igatsus millegi suurema järele – millegi järele, mis elule mõtte annab. Looduse hinged lihtsalt vastavad sellele kutsele. See kutse peegeldab tugevat igatsust tähendusrikka kontakti järele, mis ületab materialismi ning asjadekultuse ja liigub edasi kosmilisse dimensiooni. Valdavalt on see igatsus alateadlik, kuid vaimude jaoks ei ole sel vahet – nad vastavad võrdselt nii teadlikule kui ka alateadlikule kutsele.

Osana rituaalist, mille käigus ühendatakse mäe ja inimese energia, saadetakse rituaali keskmes olev inimene enda valitud mäestikku, kus ta leiab endale kivi, mis teda kõnetab. See saadab teda terve rituaali vältel ja isegi peale seda. Kivi aitab inimesel häälestada enda vastuvõtlikkust. Ta saab palju erinevat kasulikku informatsiooni ning see kivi on üheks käegakatsutavaks juhiks teisest ilmast, õpetades, kuidas oma elu edasi elada.

Kui tegemist on “jõe energiaga”, mis inimest kutsub, siis peale jõevaimuga suhtlemist leitakse jõest kivi, mis hakkab samasugust eesmärki täitma. “Inimesed arvavad, et sellises erilises olukorras tuleb midagi erilist ette võtta, kuid enamasti ei ole see nii. Vahel piisab millestki nii lihtsast nagu kivi kaasaskandmisest,” ütleb Somé.

Püha rituaali põhine lähenemine vaimse tervise häiretele

Üks and, mida šamaan saab anda läänemaailmale, on aidata inimestel taasleida rituaale, mida neil kahjuks praegu napib. Rituaalidest loobumine võib olla hävitava toimega. Vaimsest seisukohast on rituaalid vältimatud ja eluks väga vajalikud. Somé leiab, et ilma rituaalideta on võimatu elada tervemõistuslikku elu. Kuid Aafrika traditsioonilise külakogukonna rituaale ei saa lihtsalt üle kanda lääne ühiskonda. Seetõttu on Somé välja töötanud rituaale, mis täidavad väga erineva kultuurikonteksti vajadusi.

Kuigi rituaalid muutuvad olenevalt üksikisikutest või gruppidest, kes nendesse kaasatud on, on Somé veendunud, et laiemas plaanis on vajadus nende rituaalide järele väga suur. Üks selliseid rituaale aitab inimestel mõista, et nende kannatused tulenevad asjaolust, et “teiste tasandite olendid kutsuvad neid koostööle, et tegeleda tervendamisega”. Rituaalide abil õpivad inimesed kannatustest edasi liikuma ja seda kutset aktsepteerima.

Teine põhjus, miks vajatakse rituaale, on initsiatsioon. Kõikides põlisrahvaste kultuurides üle maailma läbivad noored teatud vanuses initsiatsiooniriituse, mis aitab neil siseneda täiskasvanuellu. Sellise riituse puudumine on üks põhjuseid, miks lääne inimesed on nii sügavas kriisis. Ta soovitab kogukondadel leida viisi, kuidas selliseid riituseid kogenud inimesed saaksid loovalt koostööd teha, et luua uus alternatiivne rituaal, mis võiks selle kriisi lõpetamisse panustada.

Probleemide põletamise rituaal

Üks rituaal, mis korduvalt näitab Somé jaoks tema juurde saabuvate inimeste vajadust riituste järele, hõlmab endas lõkke tegemist ning selles rituaalselt esemete põletamist, mis sümboliseerivad inimestes kantavaid probleeme. Need probleemid võivad olla näiteks seotud viha ja frustratsiooniga eelkäija vastu, kes on endast maha jätnud mõrvade ja orjastamise pärandi. Kui neid probleeme nähakse millegi sellisena, mis blokeerib inimese kujutlusvõimet, elu eesmärki ning taju elust – millegi sellisena, mida on võimalik parandada, aga selleks on vaja muuta mõtteviisi ja hakata neist probleemidest mõtlema kui teest loovama ja rahuldust pakkuvama eluni.

Somé loodud rituaalid, mis puudutavad esivanemate pärandit, käsitlevad tõsist häiret lääne ühiskonnas ning seetõttu vallandavad valgustumise paljudes osalejates. Nende rituaalidega käsitletakse probleemi, et eelkäijate pärandit eiratakse massiliselt. Mõned hinged, kes püüavad taas inimeste kaudu ennast avaldada, teevad seda eesmärgiga tuua maailmale seda tervenemist, mida nad oma füüsilises kehas olles tuua ei suutnud.

Somé sõnul järgneb kaos, kui elavate ja surnute suhetes ei valitse tasakaal. Dagara hõim usub, et sellise tasakaalutuse puhul on elavate kohus oma esivanemaid tervendada. Tervendamata jäänud esivanemate haige energia jääb kummitama nende inimeste hingi ja psüühikat, kes on vastutavad nende aitamise eest. Sellele probleemile pühendatud rituaalid keskenduvad nii spetsiifilistele ühe esivanemaga seotud probleemidele kui ka laiematele kultuurilistele iseärasustele minevikus ning Somé on näinud nende rituaalide käigus väga erilisi tervenemisi.

Vaadeldes vaimuhaigusi pühade rituaalide lähenemise kaudu, mitte nimetades inimest patoloogiliseks juhtumiks, saab anda haigusest vaevatud inimesele ja laiemalt tervele kogukonnale uue lootuse ja avastada terve hulga uusi võimalusi, kuidas rituaalide abil tervendada nii inimesi kui ka ühiskonda.

Allikas: www.telegram.ee