Ülitundlikkuse ja introvertsuse erinevused

Ülitundlikkuse ja introvertsuse erinevused

 

Ülitundlkkus ja introvertsKa ülitundlikkusele on omased mõningad introvertsuse kõige tüüpilisemad tunnused. Ülitundlikest 70% on introverdid ja 30% ekstraverdid. Tasub rõhutada, et ülitundlikkusele on iseloomulikud ka hulk omadusi, mis eristavad seda introvertsusest.

Põhimõtteliselt tähendab ülitundlikkus väga vastuvõtlikku tajumisvõimet, ülekoormatud närvisüsteemi. Ülitundlikkus on kaasasündinud seisund, millega kaasneb liigne keskendumine kõigele meeltega tajutavale. Kõrgendatud tundlikkuse tõttu on ülitundlikku inimest kerge üle stimuleerida, sest nende jaoks on lõhnad häirivalt tugevad ja helid kõrvulukustavalt valjud ammu enne seda, kui mitte-ülitundlik inimene hakkab end ebamugavalt tundma. Ülitundliku aju reageerimissüsteem on vastuvõtlikum kui ekstravertidel ja seetõttu kogevad nad kergemini võimsaid tundeid. Ülitundlik inimene võib kergesti vaimustuda pisiasjadest. See on omane ka introvertidele, kel teadaolevalt on samuti kalduvus laskuda detailidesse ja taluvad seetõttu hästi monotoonsust. Kontaktid inimestega kurnavad ülitundlikku samuti nagu introverti. Ülitundlike inimeste peamine tunnus on suur erkpunane süda, mille tõttu on nad väga tugeva empaatiavõimega. See anne võib osutuda ka koormaks, kuna ülitundlik imeb kergesti endasse halba õhustikku ja takerdub sellesse. Arvatakse, et ülitundlikud põlevad kergesti läbi. Lihtsustatult võib ülitundlikkust kirjeldada kui seisundit, mil teatud isiksuseomadused on arenenud maksimumini. Tüüpilised ülitundlikud  omadused on avatus muljetele, hoolikus, fantaasia, madal stressitaluvus ja tugev empaatiavõime.

ÜHINE NII INTROVERTSUSELE KUI KA ÜLITUNDLIKKUSELE:

  • Tundlikkus ärritustele. Kergesti tekib stress ja keskendumishäired.
  • Ei tunne igavust, vaid leiab rõõmu pisiasjadest.
  • Kontaktid inimestega mõjuvad kurnavalt.
  • Keskendub detailidele ja kvaliteedile.
  • Kaalutleb pikalt, ei taha kiirelt otsustada.

OMANE AINULT ÜLITUNDLIKKUSELE:

  • Tajumisaistingud kergesti ülekoormatavad. Tundlik nii õrnadele ärritustele, et teised inimesed neid isegi ei märka, sealhulgas lõhnad ja taustamüra.
  • Kõrge olevikus elamise võime. Väga tähelepanelik kõige suhtes, mis toimub käesoleval hetkel (mis on ekstravertne omadus).
  • Elav sisemaailm. Kergesti joobub tugevatest tunnetest, nii negatiivsetest kui ka positiivsetest.
  • Empaatilised tundlad, mis tajuvad teiste inimeste meeleolu. Tunnetab ka seda, mis jäetakse välja ütlemata. 

On raske mitte juurelda selle üle, miks loodus meid sedasi on loonud: introverdid, ekstraverdid, ambiverdid, ülitundlikud ja nii edasi. Miks me kõik ei ole näiteks ekstraverdid? 

Üks bioloog on väitnud, et põhjuseks on evolutsioonile omane riskide hajutamine. Igal temperamendi tüübil on omad tugevused. Kombineerides saame ühe grupi inimesi, kes on uudishimulikud, reaktsioonilised ja spontaansed – ekstraverdid. Teises grupis on mõtlikud, ettevaatlikud, äraootavad – introverdid. Ülitundlikud lisavad omakorda koloriiti. Loodusele lihtsalt meeldib mitmekülgsus. 

 

Allikas: raamat “Introvert” . Linus Jonkman

Ma olen ülitundlik inimene, kuidas edasi? koolitus