Tundlikud mehed võivad päästa planeedi!

Tundlikud mehed võivad päästa planeedi!

 tundlik mees

Enamikke poisse õpetatakse juba varakult oma emotsioone alla suruma ning olema vintsked. Autori William Pollock
kohaselt, iga kord, kui poisid ei käitu vastavalt “poiste normidele” ja väljendavad hoopis oma õrnust ja emotsioone, satuvad nad tavaliselt põlu alla ja on alandatud. Seetõttu tundlikumad poisid õpivad eitama oma tõelist mina, et olla oma eakaaslaste seas aktsepteeritud ja heaks kiidetud. Selline eitamine võib tekitada hirmu, ärevust ja madalat enesehinnangut.

Autor Paul Kivel on kirjutanud, et poisid pannakse “tegutse, nagu mees” kasti, mis tähendab, et nad peavad olema agressiivsed, sitked, tugevad, vastutavad ja toimekad. Iga kord, kui mees astub sellest karbist välja, neid alandatakse. Autorid Dan Kindlon ja Michael Thompson kirjutavad, et kui poisid väljendavad oma emotsioone nagu hirm, ärevus või kurbus, siis neid nähakse naiselikena. Ja nende vanemad ning teised lapsed kohtlevad neid nagu need emotsioonid ei oleks poistele lubatud. Seevastu tüdrukud, kes väljendavad neid samu emotsioone, täidavad teiste ootusi ning see aitab neil olla ka teiste tüdrukute seas aktsepteeritud.

Mehed õpivad kõiki oma emotsioone alla suruma, välja arvatud viha.

 Arvestades meie ühiskondlikke norme, võib teile tulla üllatusena, et vastsündinud poisid on tegelikult rohkem emotsionaalsemad kui tüdrukud. Üks uuring näitas, et kui beebi on frusteeritud, siis beebi poisid nutavad sagedamini, kui beebi tüdrukud. Kuigi poisse on õpetatud säilitama emotsionaalset kontrolli, mõõtes nende südame löögisagedust või naha elektrijuhitavust ( higised peopesad) emotsionaalsetes olukordades näitavad , et poiste ja tüdrukute reageerimise tulemustel ei ole vahet. Poistel on samad inimlikud vajadused, nagu tüdrukutel. Näiteks lasteaiakasvataja, kes tervitab iga päev oma õpilasi kallistades, mõjub mässavatele poistele väga rahustavalt, kuna kõigil poistel on baasvajadused nagu olla armastatud, hoolitsetud ja austatud. 

Kui mees käitub agressiivselt või on vait, siis seda aktsepteeritakse kui normaalsust. Aga kui nad väljendavad hirmu, ärevust või kurbust (mida peetakse naiselikeks emotsioonideks), kohtlevad teised neid kui ebanormaalseid. Kõva – mehe kandmise mask meestel loob kannatusi nii isiklikul kui ka ühiskondlikul tasandil ning on eriti laastav tundlikumate meeste seas, kuna nemad peavad eriti palju pingutama, et oma emotsioone maha suruda.

Vägivaldse mehe käitumine võib tuleneda vägivallatseja hirmust, et ta pole piisavalt agressiivne ja võib seetõttu paista naiselikuna. Käitumine, mida seostatakse tüdrukutega ( tegevused, mis väljendavad empaatiat, tundlikkust, kaastunnet jne), on tegelikult ka loomulik meeste käitumise viis. Seda lihtsalt ei ole paljudes ühiskondades aktsepteeritud. Antropoloogid on avastanud, et teatud kultuurides ei ole vägivaldse mehe käitumist, nagu Semois Malaisias. Samuti Hutterite Brethenis, mis on suurim ja edukaim kristlaste ühiskond USA-s. Seal ei ole viimase 350 aasta jooksul olnud ühtegi mõrva. Me võime järeldada, et vägivaldsus meeste seas ei ole normaalne, vaid õpitud käitumine.

Mis on mehelikkus?

 Paljud mehed, kes on hävitanud oma elu, et tunda end “mehelikuna”, ei käitu nagu tõelised mehed. Pigem nad tegelevad moonutatud kultuuriliste stereotüüpidega. Mitte tunnistades oma tundlikku poolt, muutuvad paljud mehed nö pool inimeseks. Emotsionaalselt tundlik mees saab funktsioneerida täiuslikult , kui ta tunnustab ja austab igat oma inimlikku omadust, selle asemel, et eirata neist enamust ja aktsepteerida vaid mõnda neist.

Üks murettekitavamaid pooli “poiste normide” suhtes on see, et mehed ei tohiks kunagi nutta või väljendada hirmu. Emotsioonide mahasurumise laastav mõju avaldub meestel depressioonina ja ka enesetappudega. Susan Nolen-Hoeksema Stanfordi Ülikoolist leidis, et poisid vanuses 8-12, olid märgatavalt rohkem depressioonis kui tüdrukud. Isegi tundlikud mehed hoiduvad nutmisest. Kuigi Dr. Elaine Aron uurimustöö näitab, et nii meeste kui naiste seas on ülitundlikkust võrdselt. Ainus valdkond, kus ülitundlike naiste tulemus oli ülitundlike meestega võrreldes kõrgem, oli lahter “ma nutan kergesti”.

Samuti on meestele õpetatud, et abi küsimine on nõrkuse märk. Loogiliselt järeldades tuleneb see sellest, et surutakse maha kõik negatiivsed tunded välja arvatud viha. Ehk siis kui sul ei tohi olla murettekitavaid emotsioone, siis miks sa peaksid abi vajama? Tulemuseks on see, et paljud mehed kannatavad vaikides, millel võib olla kohutav mõju mehe lähisuhetele, karjäärile ja ka tervisele. Tõeline mees peab julgema kasutada oma sisemist jõudu ja heitma kõrvale meedia, perekondliku ja ühiskondliku ajupesu, et oleks võimalik väljendada oma emotsioone ja näidata oma haavatavust.

Meeste emotsioonid ja planeedi saatus

Emotsioonide ja tundlikkuse maha surumine avaldab laastavat mõju meestele ja neid armastavatele inimestele. Ja samas on sellel ka kohutavad tagajärjed kogu maailmale laiemalt. Mehed, kes on oma emotsioone maha surunud, on viinud maailma katastroofi äärele, kuna paljud meessoost maailma liidrid käituvad sõjakalt ja võitlevalt, selleasemel et näidata üles kaastunnet ja olla koostööaldis. Me oleme jõudnud planeedi pöördepunkti, kus meie poliitilised mees liidrid võivad jätkata käitudes tundetult ja sõjakalt, riskides inimkonna hävitamisega või valida välis-, majandus,-ja keskkonnapoliitikas uue mõistmisele ja koostööle baseeruva lähenemisviisi. Võttes omaks inimeste kogemuste mitmekesisuse- sealhulgas meeste tundlikkuse- saame alustada maailma rahu uue ajajärguga.

Selleks, et ühiskond eksisteeriks optimaalsel tasandil, peaks olema tundlike ja mittetundlike meeste seas tasakaal. Kuigi enamik mittetundlikke mehi võivad olla sõdurid ja suurettevõtete juhid ja tundlikud mehed tihti nõustajad, kunstnikud ja ravitsejad, arvan ma, et tundlikud mehed võiksid pidada mis tahes ametit, niikaua kui neil lastakse teha seda omal viisil, mõtestatult ja ilma tarbetu agressioonita. Edukad ja arenenud on need ühiskonnad, mis austavad nii agressiivseid sõdalasi kui ka tundlikke nõustajaid. Tundlikel meestel on väga tähtis ülesanne, milleks on tasakaalustada agressiivne käitumine mõnel vähemtundlikumal mehel, kes kohtleb inimesi, loomi ja emakest loodust kalgil moel.

Kuigi tundlik mees ei pruugi olla sõdalane lahinguväljadel, on nad samavõrd julged enda lahingutes. Võitluses alalhoida õiglust meie ühiskonnas, mis kuulub ülitundlike meeste tegevuspiirkonda, nõuab tugevat selgroogu ja meelekindlust.

Aeg on käes murda aegunud, paindumatud meeste normid, mis nõuavad, et kõik mehed oleks agressiivsed, paksunahalised ja mitteemotsionaalsed. Kui tundlik mees muutub kindlamaks ja eneseväärtustavamaks, on tal jõudu aidata luua rahulikumat ja tervemat planeeti, kus kõik mehed saavad ajajooksul loomulikul moel funktsioneerivateks inimesteks, väljendades oma tundlikkust, kaastunnet ja haavatavust.

Ted Zeff eestikeelse raamatuga “Tugev, tundlik poiss” saad tutvuda SIIT

Autor: Ted Zeff

Psühhoterapeut, ülitundlike meeste ekspert, raamatute autor.

www.drtedzeff.com

Tõlge: Kadri Riisik

www.empaat.ee