Õppejõud

Marianne Franke

Marianne Franke-Gricksch

Marianne Franke-Gricksch on kahe poja ema ja kahe lapselapse vanaema.

Ta on olnud 28 aastat Saksamaal põhi- ja keskkooli õpetaja, samuti naturopaat ja psühhoterapeut, kes kasutab oma töös nii primaalteraapiat kui ka süsteemseid praktikaid. Ta on õppinud erinevaid süsteemseid lahendusi, sealhulgas perekonna konstellatsioone Bert Hellingeri juures, hüpnoteraapiat ning NLP koos Gunter Schmidtiga.

Marianne on töötanud alates 1990. aastatst Münchenis enda loodud erapraksises. Ta on nii individuaal, paari kui ka rühma süsteemne terapeut.

Ta viib läbi süsteemsete ja perekonna kosntellatsioonide seminare üle kogu maailma. Õpetab õpetajatele, lastevanematele, noorukitele, kui ka sotsiaalvaldkonnas töötavatele inimestele süsteemset pedagoogikat.

Ta on ka Saksamaa Süsteemsete Lahenduste Instituudi Wieslocheri teaduskonna liige ja DGfS (Saksamaa Süsteemsete konstelatsioonide Ühingu) koolitaja.

Tema sulest on ilmunud raamat: “Sa oled üks meist! Süsteemseid lahendusi õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele.” 

Koduleht: https://www.marianne-franke.de/

 

9

Bertold Ulsamer

Bertold Ulsamer on õigusteaduse doktor, diplomeeritud kliiniline psühholoog, NLP-koolitaja, traumaterapeut (Peter Levine), pärit Saksamaalt. Tema tugevus on igaühele arusaadavalt keeruliste psühholoogiliste küsimuste lühidalt lahti mõtestamine. Tema koolitustel ja töötubades osalejad ei saa mitte ainult teoreetilist infot, vaid ka praktilist kogemust. Seega paneb ta suurt rõhku sellele, et osalejad saaksid uusi kogemusi ja uusi isiklikke teadmisi.

Pärast õigusteaduse lõpetamist õppis ta ka psühholoogiat. Ta märkas kiiresti, et eelistab inimestega töötamist palju rohkem kui paragrahvidega töötamist. Nii hakkaski ta praktiseerima psühholoogina – esialgu üksikisikutega, seejärel peamiselt gruppidega. Koos ühe kolleegiga asutasid nad NLP juhtimiskoolituse Instituudi. Nad töötasid välja ja korraldasid palju seminare juhtimise, enesejuhtimise ja suhtlemise kohta sellistele klientidele nagu BMW, Siemens ja Lufthansa etc.

90ndatel avastas Bertold perekonnakonstellatsioonide meetodi ja  avastas selle kaudu, kui paju päritolupere tegelikult mõjutab. Konstellatsioone kasutades pöördus ta tagasi terapeudi töö juurde ning on korraldanud sestpeale seminare ja koolitusi üle kogu maailma (nt Austraalias, Indias, Lõuna-Aafrikas, Venemaal, Hiinas ja USAs).

Täna integreerib ta kõiki oma teadmisi ja oskusi, mida on õppinud, töötades treenerina ja terapeudina. Bertold on enam kui 20 raamatu autor, mille temaatikad on professionaalne suhtlemine, enesejuhtimine, perekonnakonstellatsioonid ja isikliku kasvu valdkonnad. Neid raamatuid on tõlgitud 10 keelde.

 

Koduleht: https://www.ulsamer.com/

 

Alemka Dauskardt

Alemka Dauskardt on psühholoog, kes on omandanud  psühholoogia kraadidi nii Euroopas kui ka  Austraalias. Ta on spetsialiseerunud organisatsioonipsühholoogiale, suhete nõustamisele, gestaltteraapiale ja süsteemsele konstellatsioonitööle. Oma töös tugineb ta paljudele erinevatele teoreetilistele raamistikele, et olla võimeline leidma igas konkreetses olukorras, iga konkreetse inimesega “seda, mis aitab”. Tema kogemused hõlmavad individuaal- ja grupiteraapiat, traumatööd, tööd sisserändajate ja pagulastega, kultuuridevahelist tööd ning perekonna- ja muude süsteemide suhtes rakendatud konstellatsioonitööd.

Pärast seda, kui ta 1995. aastal esimest korda tutvus süsteemse konstellatsioonitööga, on kõik tema isikliku ja tööelu valdkonnad sellest inspireeritud. Alemka on põhjalikult läbinud koolitused Saksamaal konstellatsioonide rajaja Bert Hellingeri juures ning ka teiste selle töö juhtivate praktikute juures. Nii üksi kui koos abikaasa Maxiga viib ta läbi nii väljaõppeid kui ka töötubasid erinevates riikides.

Alemka kirg konstellatsioonitöö vastu väljendub nii tema juhendamise, õpetamise kui ka tema regulaarsete panuste kaudu rahvusvahelisse Konstellatsiooniajakirja “The Knowing Field”.

Ta on tõlkinud ja avaldanud teedrajava konstellatsioonide raamatu “Love’s Hidden Symmetry” horvaatia keeles, mis on olnud viimase kümnendi jooksul kogu Balkani piirkonnas paljudele konstellatsioonide õppijatele oluliseks õpikuks. Alemka asutas Horvaatia süsteemsete konstellatsioonide ühingu “Konstelacija”, mis on olnud toeks ja abiks kõigile sellest tööst huvitatutele.

Ta oli Horvaatias toimunud kahe rahvusvahelise süsteemsete konstellatsioonide kokkutuleku peamine korraldaja ja osales aktiivselt konstellatsioonide praktikute eetiliste suuniste väljatöötamisel.

Alemka asutas ja on Facebooki grupi “Constellations According to Hellinger International Forum“ moderaator, mis on foorum kõigile, kes on huvitatud Bert Hellingeri poolt välja töötatud süsteemsetest konstellatsioonidest ja kes soovivad toetada tema õpetuste levitamist.

Alemka Dauskardt kodulehed: www.udrugakonstelacija.com ja www.konstelacijakroacija.wordpress.com

 

Joan Corbalan

Joan Corbalán

Joan Corbalán on viimased 30 aastat oma elust pühendanud konsultandi ja koolitajana inimeste saatmisele nende isikliku elu ja ametialastes küsimustes. Ta töötab nii üksikisikute, paaride ja perede terapeudina kui ka organistatsiooni konstellöörina, viies läbi ka erinevaid rahvusvahelisi koolitusi. Kogu tema teekond ning isiklik ja tööalane kogemus on nüüd rohkem kui kunagi varem inimeste ja ettevõtete teenistuses, et avada laiem vaade protsessidele ja raskustele, võimaldades meil muuta raskused uuteks võimalusteks.

Joan Corbalán on uurinud ka põhjalikult kaasaegseid perekondi. Ta avab uusi vaatenurki, kuidas uutes peremudelites paari-,vanema- ja lapse suhete väljakutseid juhtida ning kuidas saavutada nendes kergus ja rõõm.

Koduleht: https://joancorbalan.com/

 

Albrecht Mahr

Dr. Albrecht Mahr

Dr. Albrecht Mahr on arst, psühhosomaatilise meditsiini ja psühhoteraapia, psühhoanalüüsi ja süsteemiteraapia ekspert. Abielus Brigitta Mahriga, kahe täiskasvanud lapse isa.

Ta on Würzburgis asuva ISAIL – Institute for Systems Constellations and Integrative Solutions (Süsteemsete Konstellatsioonide ja Integratiivsete Lahenduste Instituudi ) asutaja ja president,  pakkudes Saksamaal ja rahvusvaheliselt perekonna- ja süsteemseid konstellatsiooni töötubasid ja täiendõpet: perekonstellatsioonid klientidele, aastane intensiivgrupp ja supervisioonigrupid terapeutidele, nõustajatele ja konsultantidele.

Samuti korraldab ta rahvusvahelisi konverentse süsteemsetest perspektiividest konfliktide lahendamisel suurtes rühmades, sarjas “Konfliktide väljad – tarkuse väljad”.

Ta on süsteemsete lahenduste rahvusvahelise töörühma president 2008-2011.

ISCA – Rahvusvahelise Süsteemsete Konstellatsioonide Assotsiatsiooni kaasasutaja.

iFPC – International Forum Political Constellations asutaja ja president, pakkudes süsteemset nõustamist, supervisiooni ja teraapiat poliitilistele klientidele.

“FAB – Friendship Across Borders” („Piiriülene sõprus“)  kaasasutaja, asutaja on tema abikaasa Brigitta – trialoogiline hariduslik “rahukandja programm” noortele täiskasvanud iisraellastele, palestiinlastele ja sakslastele.

Innsbrucki Ülikooli rahu-uuringute magistriõppe programmi õppejõud, UNESCO rahu-uuringute õppetooli õppejõud, alates 2006. aastast õpetab süsteemset konstellatsioonitööd kui konflikti ümberkujundamise meetodit.

Alates 2008. aastast IAPI õppejõud – Institut Africain pour la Psychology Intégrale Kigalis, Rwandas, õpetab süsteemset konstellatsioonitööd kogukonnapõhise programmi “Guérir les blessures de la vie” (elu haavade tervendamine) raames.

2010 aastal ettekanne ELi istungil “Reaktiivsest diplomaatiast ennetava diplomaatiani”” teemal “Massiliste inimõiguste rikkumiste ennetamine poliitiliste konstellatsioonide ja sellega seotud lähenemisviiside abil”.

11 aastat Ridhwani lähenemisviisi, psühhoanalüütiliselt orienteeritud sügavuspsühholoogia ja mittekonfessionaalse spirituaalsuse kombinatsiooni koolitaja.                                  

Dr. Albrecht Mahr on arvukate konstellatsiooni tekstide ja artiklite autor.

Ta on ka kahe raamatu autor :”Konfliktfelder – Wissende Felder, Systemaufstellungen in der Friedens- und Versöhnungsarbeit” („Konfliktiväljad – tarkuse väljad. Süsteemne konstellatsioonitöö rahu- ja leppimistöös, Saksamaa 2003).”) ja “Von den Illusionen einer unbeschwerten Kindheit und dem Glück, erwachsen zu sein” (“Muretu lapsepõlve illusioonid ja täiskasvanuks olemise õnnest”2016 ) .

Koduleht: https://mahrsysteme.de/?lang=en

 

Judith Hemming

Judith Hemming

Judith Hemming on MovingConstellations’i asutaja ja nowherefoundation’i endine direktor. Ta on üks Suurbritannia juhtivaid konstellatsioonide praktikuid ja koolitajaid ning teda teatakse rahvusvaheliselt kui süsteemsete lähenemisviiside eksperti.

Judith on üle 25 aasta UKCP-s registreeritud Gestalt-praktikuna ja paariteraapiana koolitanud Gestalt-mudelit mitmele põlvkonnale terapeutidele. 1991. aastal õppis ta konstellatsioonitööd selle rajaja Bert Hellingeri juures ning on nüüd selle ala maailma praktikute ja õpetajate kogukonna juhtfiguur. Tema varasem kogemus inglise keele õpetajana ja kasvatusteaduse õppejõuna Pedagoogika Instituudis võimaldas tal olla konstellatsioonitöö teerajajaks.

Judith on juba üle kahekümne aasta olnud selle lähenemisviisi juhtiv uuendaja, arendades seda tööd üksikisikute, paaride, organisatsioonide, haridussektorite ja kogukondadega. Tema töö on puudutanud paljusid valdkondi, alates üksikisikutest kuni valitsusteni välja. Ta juhendab, nõustab ning viib läbi töötubasid ja koolitusprogramme Ühendkuningriigis, Euroopas, USAs ja Jaapanis.

Ta on asutajaliige ja õpetaja intiimsete ja sotsiaalsete süsteemide uurimiskeskuses (praegu The Centre for Systemic Constellation), kus tal on olnud juhtiv roll süsteemsete lahenduste rakendamise uurimisel ettevõtete maailmas, samuti juhtimis- ja õppeprotsesside uurimisel koolides. Ta on juhtinud süsteemse konstellatsiooniprotsessi arendamist juhtide coachinguprotsessina ja õpikultuuri arendamise toetamiseks. Uuenduste pioneerina on Judith pühendunud süsteemsete lähenemisviiside viimisele perekonna-, haridus-, organisatsiooni- ja laiematesse sotsiaalsüsteemidesse.

Judith on abielus, tal on 2 täiskasvanud tütart ja 3 imeilusat lapselast.

Koduleht: http://www.movingconstellations.com/

 

Wilfred Nelles

Wilfried Nelles

Wilfred Nelles alustas oma ametialast karjääri politoloogia ja sotsioloogia teaduri ja ülikooliõpetajana. Kolmekümnendate aastate lõpus lahkus ta akadeemilisest valdkonnast ning õppis ja praktiseeris humanistlikku teraapiat ja meditatsiooni. Pärast kohtumist Bert Hellingeriga töötas ta umbes 15 aastat konstellöörina, enne kui töötas välja omaenda ainulaadse fenomenoloogilise psühholoogia ja eluintegratsiooni lähenemisviisi (LIP, 2008). Ta õpetab oma teadmisi Euroopas, Hiinas ja teistes Ida-Aasia riikides.

Ta on avaldanud 16 raamatut, mis on tõlgitud 10 keelde. Koos oma poja Malte Nellesiga on ta Nettersheimis asuva Fenomenoloogilise Psühholoogia ja Eluintegratsiooni Nelles’i Instituudi asutaja ja direktor.

Koduleht: https://www.nellesinstitut.de/en/

Robert Jakob Schneider

Jakob Robert Schneider on üks olulisemaid panustajaid konstellatsiooni arengusse selle algusaastatest peale. Ta on Saksamaa konstellatsioonide ühingu DGfS-i asutajaliige, 2008–2010 DGfS-i esimees, 1998–2017 DGfS-i ajakirja “Praxis der Systemanstellung” toimetaja ja koostööpartner.

Ta on õpetaja, kirikunoorsootöösse panustaja, paari- ja pereterapeut, samuti õppinud NLP-d, hüpnoteraapiat ja konstellatsioone Bert Hellingeriga.

Alates 1985. aastast on tal psühholoogilise nõustamise ja grupiteraapia oma praksis.

Ta on praktiseerinud perekonstellatsioone aastast 1985, loonud ja läbi viinud eneseteadvustamise kursuseid, täiendõpet ja supervisioone nii Saksamaal kui rahvusvaheliselt.
Ta on mitmete konstellatsiooni teemaliste raamatute autor:

  • Das Familienstellen – Grundlagen und Vorgehensweisen”
  • Ach wie gut, dass ich es weiß – Märchen und andere Geschichten in der systemisch- phänomenologischen Therapie”
  • “Herkunft, Schicksal und Freiheit – Das Gruppenunbewusste in Familiensystemen und Familienaufstellungen“
  • “Practice of System Constellation”
Sieglinde Schneider

Sieglinde Schneider​

Sieglinde Schneider  õppis saksa keelt, teoloogiat ja koolinõustamist. Tal on aastatepikkune kogemus õpetaja ja koolinõustajana, noorte, paaride ja perede süsteemse nõustamisega. Ta on Bert Hellingeri õpilane ja kaastöötaja, olles  aastaid töötanud noorte, paaride, perede ja juhtidega, üksi või koos abikaasa Jacob Schneideriga, perekonstellatsioone käsitlevatel seminaridel ja töötubades. Ta on rahvusvaheliselt väga nõutud nii perekonstellatsioonide koolitajana, kui ka esinejana konverentsidel.

Sieglinde ja tema abikaasa Jacob, on ühed esimesi sõpruskondi, mis tekkisid Hellingeri ümber. Nemad avastasid ja arendasid nukkude kasutamise tõhususe perekonstellatsioonide töö rakendamisel individuaalsetes seanssides. Seda on kirjeldatud ka nende raamatus „Perekond ja süsteemsed konstellatsioonid individuaalsetes seanssides kujukestega“ (Alci Edizioni, 2007), kus nad selgitavad, kuidas grupis osalejate asemel saab kasutada ka kujukesi.

Ta kirjeldab lihtsuse ja selgusega, kuidas selle meetodi abil saame aidata inimestel kiiresti avastada suhetele omased varjatud dünaamikad, mis on nende probleemide juured ning kuidas tänu sellele teadlikkusele ja oma taju usaldusele saame leida lahendusi, võimaldades kliendil taas tunda ja jagada armastust ning elada tervislikumal ja loomulikumal viisil.

Tema selge ja täpne tehnika üks-ühele seanssidel nukkudega konstellatsioonides töötamisel, võimaldab edukalt käsitleda ka keerulisi probleeme, tuues esile selgelt ja arusaadavalt perekondlikke ja süsteemseid varjatuid dünaamikaid.

Koduleht: www.j-r-schneider.de

Svagito Liebermaster

Svagito Liebermeister

Svagito Liebermeister on psühhoterapeut ja vaimne õpetaja, kes on alates 1980. aastast olnud müstiku Osho õpilane. Oma kursustel ja koolitusgruppides ühendab ta lääne teraapiameetodid idamaiste meditatsioonimeetoditega ning on tuntud oma selguse ja südamlikkuse poolest inimeste õpetamisel ja toetamisel nende isiklikus arengus.

Ta on lõpetanud Müncheni Ülikooli psühholoogia eriala ja on töötanud inimestega teraapias alates 1981. aastast, õppides samal ajal pidevalt juurde mitmesuguseid terapeutilisi meetodeid, sealhulgas sügavkudede kehatööd, neoreichi hingamistööd, psüühilist massaaži ja mees-naise energiatööd, psühholoogilist nõustamist ja traumateraapiat (SE). 1995. aastal hakkas ta oma töösse kaasama perekonstellatsiooni, õppides seda selle rajaja Bert Hellingeri juures, ja alates 2000. aastast juhendab ta ka ise  konstellatsiooni koolitusprogramme. Tema teised koolitusprogrammid on spetsialiseerunud Neo-Reichi hingamistööle, nõustamisele ja mees-naise energiatööle ning traumateraapiale (SE).

Ta on koolitanud sadu praktikuid üle maailma inimestega töötamise kunstis meditatsiooni ja armastuse ruumis. Aastaid koordineeris ta kahe kuu pikkust Osho terapeudi koolitusprogrammi Osho International Meditation Resortis Pune’is, Indias, mis on üks suurimaid isikliku arengu keskusi maailmas. Igal aastal reisib ta palju Euroopas, Aasias, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, pakkudes kursusi ja koolitusprogramme enam kui 15 erinevas riigis.

Svagito on avaldanud 4 raamatut, mis on tõlgitud 9 keelde.

Kodulehed: www.svagito-liebermeister.com ja www.family-constellation.net