Eesti Konstellatsioonide Instituut (153 x 110 mm) (Facebook Cover) (26)

Süsteemse pedagoogika kursus

Registreeru kursusele

MIS ON SÜSTEEMNE PEDAGOOGIKA JA KUIDAS SINA SAAD SEDA KASUTADA

Marianne Franke-Gricksch süsteemse pedagoogika koolituselt leiad uudseid lähenemisviise kodu ja kooli ühendamiseks ning lastevanemate, ōpetajate ja ōpilaste suhete parandamiseks. Marianne Franke-Gricksch on rahvusvaheliselt tuntud ja lugupeetud konstellöör, kes töötas välja õpetajana süsteemse lähenemise ka haridusmaailmas.

Süsteemne vaade võimaldab meil näha ning mõista täiesti uues valguses meie laste ja noorte hoiakute ja käitumiste põhjuseid. See aitab teha nähtavaks peresüsteemis toimivad alateadlikud varjatud sidemed, mis tekitavad kannatusi ning takistavad meie kasvu- ja õppimisvõimalusi.

Vaadates asju süsteemse pilguga, võib muutuda palju: laps saab lõõgastuda, klassis valitseb rahu, tekib koostöö meeskonnas ning teil on rohkem rahu ja ruumi oma töö tegemiseks. See on süsteemse tajumise, mõtlemise ja tegutsemise koolitus.

OSALEJATE SIHTGRUPP

Osalema on oodatud kõik huvilised, kes soovivad leida uudset vaatenurka kooli, õpetajate, laste ja lastevanemate vahelistele suhetele. Teretulnud on nii koolijuhid, õpetajad, lapsevanemad, lasteaiaõpetajad, hooldajad, sotsiaaltöötajad ning samuti süsteemsed terapeudid, konstellöörid ning kõik need, kes on huvitatud laste, lastevanemate ja õpetajate põhjalikumast mõistmisest.

KOOLITUSPROGRAMM

Süsteemse pedagoogika kursus koosneb 4 moodulist, kus üks moodul kestab kolm päeva. Teooria ja harjutused vahelduvad.

ÕPPEKAVA

Moodul 1

Lühiloeng:

 • Ajalooline sissejuhatus süsteemse pedagoogika tegevusvaldkonda

 (mis on kasvatus, kus see toimub, vanemate kodu, lasteaed, lastehoid, kool, kodu);

 • Sissejuhatus kooli tegevusvaldkonda
 • Sideme loomine kooli ja vanemate kodu vahel.
 1. Süsteemi põhireeglite ja -ülesannete teadlik meelespidamine (elavad süsteemid – sotsiaalsed süsteemid – masinad).
 2. Pedagoogilises kolmnurgas vanemad – õpetajad (+ kolleegid + direktor) – lapsed/noored dünaamika.
 3. Õpetaja suhtumine klassi ja lastesse/noortesse.
 4. Üldine koolisüsteem – õpetajate erinevate pedagoogiliste stiilide mõju klassidele.
 5. Õpetajate supervisiooni mõju läbi konstellatsioonide.
 6. Vanemate suhtumine oma laste kooli.
 7. Koolilaste ja noorukite tulemuslikkusest, kes igapäevaselt pendeldavad oma vanemate süsteemi ja koolisüsteemi vahel.
 • Esimene päev: töö kehaga, lühidemonstratsioonid, harjutused.
 • Järgmised päevad: töö väikestes rühmades, millele järgneb tulemuste kokkuvõte.

Kursusel on aega nii mõtete ja taipamiste jagamisele kui ka isiklikele küsimustele. Järgnevad moodulid laiendavad ja süvendavad esimese mooduli üksikuid punkte.

                                                             

Moodul 2

 Mis juhtub hariduse omandamise käigus?

Lühiloeng peegelneuronite süsteemist, nende mõjust ja edasisest arengust ning võimalusest et konstellatsioonitöö tulemusel kujuneb uus (graafiline).

Kodune haridus

 1. Laps õpib suhtlemist emaga juba raseduse ja sünnituse ajal ning pidevalt ka pärast seda. Seejuures laieneb peegelneuronite võrgustik kogu kehale. (Prof. Bauer: “Psühholoogia muutub bioloogiaks”).
 2. Suhte areng isaga ja teiste lähedaste isikutega ning neuronaalne ankurdumine.
 3. Neuronaalselt talletatud kasvatustegurite ja sotsiaalsete kasvatussoovide (vanemate ootused; nende endi suhtumine oma vanematesse kui kasvatajatesse) erinevast tähtsusest.
 4. “Raskete” vanemate koduste tingimuste mõjust (alkohol, haigused, surnud õed-vennad, varakult surnud vanemad, vaesus).
 5. Õpetaja vanematekodu ja selle mõju õpetaja pedagoogilisele tegevusele ja juhtimisele.
 6. Kõigi õpilaste vanemate nähtamatu kohalolu kooliklassis – vanemad kui ressurss ja pärssimine.

Moodul 3

Haridus koolis

Lühiloeng:

Konstruktivismi arusaamad vastutusest kõige eest, mida me mõtleme, räägime ja teeme, vajadusest turvalisuse ja vabaduse järele; konstellatsioonide vajadusest koolikeskkonnas.

 1. Õpetaja poolt pakutav mitteautoritaarne suhe, mis on lastele täiesti uus, annab lastele ja noortele otsustus- ja arenguvabaduse.
 2. Kool on sotsiaalne süsteem, mis erineb paljudes seadustes täiesti peresüsteemist.; koolipedagoogika eesmärk: kasvatus vastutustundlikuks täiskasvanuks / riigikodanikuks – õppekava täitmine.
 3. Juhtimise ja hea rühma väljaarendamise tähtsus õppeedukusele (sotsiaalne valmisolek, konfliktide lahendamise oskus, õiglus).
 4. Häired kogukonnas (kiusamine).
 5. keha teab ja näitab teed (keha ja kehahoiaku tähtsus).
 6. Õppimine rühmas – üksluine kodutöö.

Igas seminariosas teeme harjutusi, tööd väikestes rühmades, konstellatsioone ankrutega; kasutame süsteemseid vahendeid loomingulises töös neuro-imaginatiivse disainiga Eva Madelungi järgi.

Moodul 4

Kool kui laste ja noorte eluruum

Heal koostööl põhineva õpetaja-kollektiivi tähtsusest.

Kolleegideks olemine

 1. Õpetajate koosolek / õpetajate tuba.
 2. Kõikide õpetajate kohalolek klassiruumis.
 3. Kool kui organism – direktori juhtimiskvaliteedi tähtsus.
 4. Kooli vastutus kõige eest, mis koolis toimub.
 5. Kooli vastutuse piirid – tõrjutus – taasintegreerimine.

Lapsevanemad ja õpetajad

 1. Vestlus lapsevanematega – istekohtade paigutus vestlusel.
 2. Usalduse loomine õpetajate ja lapsevanemate vahel.
 3. c) vastavate vastutusalade tunnustamine: -vanemad on lapsevanemad ja õpetajad on õpetajad – loomulikult ka: õpilased on õpilased.
 4. Vastavate vastutusvaldkondade tunnustamine: -vanemad on vanemad ja õpetajad on õpetajad ja loomulikult õpilased on õpilased.

Kursusel on aega graafikale, demonstratsioonidele, konstellatsioonidele koos valitud esindajatega ja nende kommentaaridele, transsitööle, isiklikele küsimustele.

KOOLITUSEL OSALEMISE EELTINGIMUSED

 • Kursusel osalemiseks on vajalik, et osaleja oleks varasemalt osalenud vähemalt ühel või kahel perekonstellatsiooni seminaril/ töötoas/ kursusel
 • Teinud endale vähemalt ühe konstellatsiooni.

KOOLITUSE MAHT: 4 moodulit, iga moodul 3 päeva

KOOLITUSE LÄBIVIIJA: Marianne Franke-Gricksch

TÕLGE: järeltõlge saksa keelest eesti keelde

KOOLITUSE HIND: Iga moodul 300€+KM (kolm päeva kokku)

Kogu koolituse hind 1200+KM

Koolituse eest saab tasuda iga mooduli eest eraldi enne moodulit või 4 moodulit korraga, või igakuise maksega.

Koolitus on tervik ja üksikuid mooduleid võtta ei saa.

Eesti Konstellatsioonide Instituut OÜ viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteate nr 229162 leiate Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registrist.

PÄRAST SELLE KOOLITUSE LÄBIMIST HAKKAD ÜHA ENAM JA ENAM…

 • tajuma ja tegutsema ilma hinnanguteta
 • teadma, kuidas süsteemid töötavad ja kuidas laste käitumine on suur töö selle nimel, et “korrastada” süsteemi ja teha seda terviklikuks
 • leidma mitmeid lahendusi ühele ja samale probleemile
 • arvestama süsteemseid põhimõtteid, et luua turvaline raamistik, kus laps ei pea olema hõivatud oma taustsüsteemi kaitsmisega.
 • austama õpilaste vanemaid ilma eranditeta

Marianne Franke-Gricksch on kahe poja ema ja kahe lapselapse vanaema.

Ta on olnud 28 aastat Saksamaal põhi- ja keskkooli õpetaja, samuti naturopaat ja psühhoterapeut, kes kasutab oma töös nii primaalteraapiat kui ka süsteemseid praktikaid. Ta on õppinud erinevaid süsteemseid lahendusi, sealhulgas perekonna konstellatsioone Bert Hellingeri juures, hüpnoteraapiat ning NLP koos Gunter Schmidtiga.

Marianne on töötanud alates 1990. aastatst Münchenis enda loodud erapraksises. Ta on nii individuaal, paari kui ka rühma süsteemne terapeut.

Ta viib läbi süsteemsete ja perekonna kosntellatsioonide seminare üle kogu maailma. Õpetab õpetajatele, lastevanematele, noorukitele, kui ka sotsiaalvaldkonnas töötavatele inimestele süsteemset pedagoogikat.

Ta on ka Saksamaa Süsteemsete Lahenduste Instituudi Wieslocheri teaduskonna liige ja DGfS (Saksamaa Süsteemsete konstelatsioonide Ühingu) koolitaja.

Marianne Franke-Gricksch sulest on ilmunud raamat: “Sa oled üks meist! Süsteemseid lahendusi õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele ”:

https://www.empaat.ee/toode/sa-oled-uks-meist/

Loe ka intervjuud Marianne Franke-Grickschiga: https://perejakodu.delfi.ee/artikkel/88907527/tahad-et-laps-lopetaks-jonni-ja-hakkaks-oppima-lahendus-voib-peituda-sinu-ja-partneri-suhete-kordasaamises

Marianne veebisait: www.marianne-franke.de

NB! Kui oled huvitatud antud koolitusest, siis täida palun allolev registreerumisvorm, et teaksime Sind teavitada, kui algab uus kursus.

KOOLITUSELE REGISTREERUMISEKS TÄIDA ALLOLEV VORM: