Marianne.Franke1
Hestia Hotel Europa Konsverentsikeskus, Paadi 5, Tallinn

Registreerumine

Marianne Franke-Gricksch töötoast leiad uudseid lähenemisviise kodu ja kooli ühendamiseks ning lastevanemate, ōpetajate ja ōpilaste suhete parandamiseks.

Marianne Franke-Gricksch on rahvusvaheliselt tuntud ja lugupeetud süsteemsete lahenduste terapeut (kasutatakse ka sõna konstellöör), kes tõi õpetajana süsteemse lähenemise ka haridusmaailma.

Marianne töötuba võimaldab näha uut lähenemisviisi düsfunktsionaalsetele hoiakutele ja õppimishäiretele läbi konstellatsioonide. 

See töötuba pakub võimalust kogeda, kuidas varem varjul olnud suhete dünaamika muutub nähtavaks ja loob seeläbi võimaluse emotsioonide, tunnete ja käitumiste muutmiseks. Sujuv tööprotsess aitab luua võimaluse, et armastus saaks uuesti voolata ja suhted muutuksid soojemaks. Marianne illustreerib oma töötuba rohkete töödedega igapäevaelus toimuvatest olukordadest.

Osalema on oodatud kõik huvilised, kes soovivad leida uudset vaatenurka õpetajate, laste ja lastevanemate vahelistele suhetele. Teretulnud on nii lapsevanemad, õpetajad, lasteaiaõpetajad,, hooldajad, sotsiaaltöötajad ning  samuti süsteemsed terapeudid, konstellöörid ning kõik need, kes on huvitatud laste, lastevanemate ja õpetajate  põhjalikumast mõistmisest.

Süsteemne vaade võimaldab meil näha ning mõista täiesti uues valguses meie laste ja noorte hoiakute ja käitumiste põhjuseid. See aitab teha nähtavaks peresüsteemis toimivad alateadlikud varjatud sidemed, mis tekitavad kannatusi ning takistavad meie kasvu- ja õppimisvõimalusi.

Kui lapsed näevad oma vanemaid kannatamas, vaatavad nad oma vanemate poole ja tahavad “midagi nende heaks ära teha”. Alateadlikult püüavad nad tasakaalustada oma vanemate pinget, stressi, igatsust või üksindust ning satuvad sel viisil ise hädasse ja vaevustesse. Laste sümptomid on enamasti viide tegelikule põhjusele – tavaliselt on nendeks salajased, unustatud või lõpetamata sündmused ühe või mõlema vanema päritoluperes (nt. vanema varajane surm või isa, ema, õe või venna kaotus, pereliikme põlgus jne.), kuid sageli ka vanemate omavahelise austuse puudumine, eriti lahus elavate lapsevanemate puhul. Selline pinge võib lastes väljenduda näiteks tähelepanu puudulikkuse (hüperaktiivsuse) häirena (ADHD), õpperaskustena, kiusamisena, keeruliste suhetena kaasõpilaste ja õpetajatega ning paljus muus.

Lapsed ja vanemad (hooldajad) alluvad igapäevaselt kahele süsteemile: perekonnale ja koolile. Kui vaatame lähemalt nende kahe süsteemi omavahelisi dünaamikaid, õpime mõistma, kuidas lapsed vajavad oma vanemate tingimusteta pühendumist selleks, et olla koolis või lasteaias vastuvõtlik õppimisele.

Süsteemse lähenemisviisi eesmärk on vabastada lapsed nendele mittekuuluvast koormast, et nad saaksid avatult ja kerguses uut õpitavat vastu võtta. Süsteemse lähenemisviisist arusaamisel mõistavad nii lapsevanemad kui ka õpetajad, et lapsed ei ole haiged, mässajad ega laisad, vaid on sümptomite kandjad, mida võib vaadelda teenäitajatena teema juurpõhjuste juurde.

Konstellatsiooni meetodit kasutatakse täna väga paljudes erinevates eluvaldkondades, seal hulgas organisatsioonide nõustamisel, juriidilistes küsimustes, meditsiinis, pereteraapias, isiklikus arengus.  Konstellatsiooni meetod sobib lahendamaks hingelisi ja kehalisi haigusi, traumasid, depressiooni, vanemate ja laste vahelisi suhteid, paarisuhte konflikte, sõltuvusi, hirme ja foobiaid, seletamatu halva tunde põhjuseid jm. Samuti saab käsitleda selle meetodiga tööalaseid, majanduslikke, juriidilisi ja eduga seotud teemasid. Konstellatsiooni kaudu tulevad ilmsiks alateadvuses olev, mis mõjutavad meid teadvustamatult: mahasurutud tunded, päritud käitumismustrid, teadvustamata sidemed, varjatud süütunded, hirmud ja foobiad.

Marianne Franke-Gricksch on kahe poja ema ja kahe lapselapse vanaema.

Ta on olnud 28 aastat Saksamaal põhi- ja keskkooli õpetaja, samuti naturopaat ja psühhoterapeut, kes kasutab oma töös nii primaalteraapiat kui ka süsteemseid praktikaid. Ta on õppinud erinevaid süsteemseid lahendusi, sealhulgas perekonna konstellatsioone Bert Hellingeri juures, hüpnoteraapiat ning NLP koos Gunter Schmidtiga.

Marianne on töötanud alates 1990. aastatst Münchenis enda loodud erapraksises. Ta on nii individuaal, paari kui ka rühma süsteemne terapeut.

Ta viib läbi süsteemsete ja perekonna kosntellatsioonide seminare üle kogu maailma. Õpetab õpetajatele, lastevanematele, noorukitele, kui ka sotsiaalvaldkonnas töötavatele inimestele süsteemset pedagoogikat.

Ta on ka Saksamaa Süsteemsete Lahenduste Instituudi Wieslocheri teaduskonna liige ja DGfS (Saksamaa Süsteemsete konstelatsioonide Ühingu) koolitaja.

Marianne Franke-Gricksch sulest on ilmunud raamat: “Sa oled üks meist! Süsteemseid lahendusi õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele ”

Loe ka intervjuud Marianne Franke-Grickschiga  SIIN

Marianne veebisait: www.marianne-franke.de

 

OSALEMISTASU: 

  • registreerumisel ja tasumisel enne 1. märtsi 115 eurot
  • registreerumisel ja tasumisel alates 1. märts 135 eurot
  • registreerumisel ja tasumisel alates 1. aprill 155 eurot

Lõuna ei kuulu hinna sisse.

AEG: 9. aprill 2022 (laupäev) kell 10.00-18.30.

KOHT: Töötuba toimub Tallinnas, Hestia Hotell Euroopa konverentsikeskuses, aadressil Paadi 5.

TÕLGE: saksa keelest eesti keelde.

TÄIENDAV INFO: Kadri Riisik, tel. +372 52 76 247, kadri@empaat.ee

 

REGISTREERUMINE: