Alemka Dauskardt​​

Alemka Dauskardt on psühholoog, kes on omandanud  psühholoogia kraadidi nii Euroopas kui ka  Austraalias. Ta on spetsialiseerunud organisatsioonipsühholoogiale, suhete nõustamisele, gestaltteraapiale ja süsteemsele konstellatsioonitööle. Oma töös tugineb ta paljudele erinevatele teoreetilistele raamistikele, et olla võimeline leidma igas konkreetses olukorras, iga konkreetse inimesega “seda, mis aitab”. Tema kogemused hõlmavad individuaal- ja grupiteraapiat, traumatööd, tööd sisserändajate ja pagulastega, kultuuridevahelist tööd ning perekonna- ja muude süsteemide suhtes rakendatud konstellatsioonitööd.

Pärast seda, kui ta 1995. aastal esimest korda tutvus süsteemse konstellatsioonitööga, on kõik tema isikliku ja tööelu valdkonnad sellest inspireeritud. Alemka on põhjalikult läbinud koolitused Saksamaal konstellatsioonide rajaja Bert Hellingeri juures ning ka teiste selle töö juhtivate praktikute juures. Nii üksi kui koos abikaasa Maxiga viib ta läbi nii väljaõppeid kui ka töötubasid erinevates riikides.

Alemka kirg konstellatsioonitöö vastu väljendub nii tema juhendamise, õpetamise kui ka tema regulaarsete panuste kaudu rahvusvahelisse Konstellatsiooniajakirja “The Knowing Field”.

Ta on tõlkinud ja avaldanud teedrajava konstellatsioonide raamatu “Love’s Hidden Symmetry” horvaatia keeles, mis on olnud viimase kümnendi jooksul kogu Balkani piirkonnas paljudele konstellatsioonide õppijatele oluliseks õpikuks. Alemka asutas Horvaatia süsteemsete konstellatsioonide ühingu “Konstelacija”, mis on olnud toeks ja abiks kõigile sellest tööst huvitatutele.

Ta oli Horvaatias toimunud kahe rahvusvahelise süsteemsete konstellatsioonide kokkutuleku peamine korraldaja ja osales aktiivselt konstellatsioonide praktikute eetiliste suuniste väljatöötamisel.

Alemka asutas ja on Facebooki grupi “Constellations According to Hellinger International Forum“ moderaator, mis on foorum kõigile, kes on huvitatud Bert Hellingeri poolt välja töötatud süsteemsetest konstellatsioonidest ja kes soovivad toetada tema õpetuste levitamist.

Alemka Dauskardt kodulehed: 

www.udrugakonstelacija.com

www.konstelacijakroacija.wordpress.com