Ülitundlik inimene

Kõik empaadid on ülitundlikud inimesed, aga kõik ülitundlikud ei pruugi veel olla empaadid. Empaat on keegi, kellel on võime tunda ja tajuda teiste inimeste emotsioone läbi enda keha. See on ehk empaadi kõige üldisem definitsioon. Tegelikult on ta midagi palju enamat, olles tihti selgelttundja mitmel tasandil. Empaat tunneb ja tihti ka võtab endasse, teiste inimeste valu. Tavaliselt see küll aitab teisi, pannes neid ennast paremini tundma, leevendades nende vaegusi, aga empaat tunneb ennast seeläbi kurnatuna. Sõna empaat tuleb kreekakeelsest mõistest empatheia, mis tähendab kirge ja sõna teine pool -patheia, tähendab kannatuste kogemust. Laialdasemalt hakati kasutama sõna empaat (inglise keeles empath) filmi Star Trek ühe tegelaskuju järgi, kes suhtles teiste ja maailmaga vaikides.

Ülitundlikul inimesel (edaspidi ÜTI) on väga tundlik närvisüsteem. Mistõttu on ta väga tundeline ümbritseva suhtes. See tähendab, et ta märkab ja teadvustab ümbritseva keskkonna detaile suuremal hulgal. Selle tulemusena ta töötleb läbi ka suurema hulga informatsiooni. Mis omakorda põhjustab kiiremat ülekoormatust ja võib väljenduda väsimusena ja soovist inimestest ja keskkonnast eemalduda.

Ülitundlikkus ei ole haigus ega häire. See on inimeseks olemise viis. On aeg mõistma hakata, et meie ümber on väga erineva maailmatunnetusega inimesi. Me ei saa võtta kõike ühe raamistiku järgi, et kõik tunnevad, näevad ja tajuvad asju ühtemoodi.

PhD Elanie N. Aron, kes võttis kasutusele sõna ülitundlik inimene ja tõi selle teema laiema üldsuse ette, kirjeldab ülitundlikkust läbi 4 omaduse S.Ü.E.T:

“S” tähistab töötlemisprotsessi sügavust. Ülitundlikel on kalduvus informatsiooni teistest sügavamalt töödelda.

“Ü” tähendab ülestimulatsiooni. Märgates igas olukorras vähimaidki pisiasju, intensiivsust (palju müra ja objekte) või kestab stimulatsioon liiga kaua. Siis võibki väsida kiiremini, sest töötlemist vajavat informatsiooni on niivõrd palju. Teised, kes ei märka nii paljut, ei väsi sama kiiresti.

“E” tähendab emotsionaalset reageerimisvõimet. On tõendatud fakt, et ÜTId reageerivad teistest tugevamini nii positiivsetele kui ka negatiivsetele kogemustele.

“T” tähistab meie nüansitundlikkust. ÜTI paneb tähele pisiasju, mis teistele märkamatuks jäävad.

Kõik ÜTId on erinevad ja käituvad erinevatel ajahetkedel erinevalt. Enamus ÜTI-d on introverdid, kuid oletatavalt kuskil 30% ÜTI-dest on ka ekstarverdid ja paljud inrtoverdid ei ole ÜTId.

Ülitundlikkuse tõttu võib ÜTIde närvisüsteemis tekkida ülekoormus. Meil kõigil on piir, mille ületamisel saadav informatsioon muutub ülekoormuseks, ülestimulatsiooniks või ülierutuseks. ÜTI-l saab see karikas teistest varem täis, sest info hulk, mida ta läbi töötleb, on suurem. Sellest tingituna on ülitundlikule inimesele väga oluline olla tavapärasest rohkem omaette või rahulikus keskkonnas ja puhata, et ta saaks ennast taastada ja tasakaalu viia.

ÜTI võib tihti olla tujukas, kuid tegelikult võivad need lihtsalt olla teiste emotsioonid tema ümber. Tal on kaasasündinud võime intuitiivselt tunda ja tajuda ümbritsevat keskkonda intensiivsemalt. ÜTI on keegi, kelle tunnetamise sensorid on erakordselt tundlikud. Kui sa oled ÜTI, siis tõenäoliselt kogu oma elu, ilma et sa oleksid ise seda mõistnud ja sellest aru saanud, oled sa olnud tavapärasest rohkem mõjutatud teistest inimestest. Sa oled olnud alateadlikult mõjutatud teiste ihadest, soovidest, mõtetest ja meeleoludest.

Ülitundlikuks olemine on väljakutse. Ta tunneb kõike, isegi kui ta ei ole sellest ise teadlik, olles tundlik nii nähtava kui ka mittenähtava suhtes, mõistes inimeste kehakeelt, hääletooni, motoorikat ning sõnu. Ta lihtsalt teab teiste inimeste motiive ja kavatsusi.

Sa kas oled ülitundlik või ei ole. Seda ei ole võimalik õpetada ja seda ei ole võimalik õppida selliselt, nagu ülitundlik seda kogeb. Kuid iga inimene on tegelikult oma olemuselt empaatiline, mida on võimalik äratada, arendada, mõistmaks ja saamaks paremini aru teistest inimestest. Kuid ülitundlikul on need võimed ja oskused palju sügavamad ja tundlikumad. Ülitundlikuks ja/või empaadiks sünnitakse ja sündides ollakse oskusteta ülitundlik, aga sul on võimalik oma kingitust juhtima õppida.

ÜTI-d on väga mõistvad teiste inimeste suhtes. Nad teavad, kui mõne asja taga on veel midagi enamat, kui välja räägitakse või näidatakse. Nad on tundlikud televisiooni, filmide, uudiste ja saadete suhtes. Vägivald ja emotsionaalsed draamad, šokeerivad stseenid ja emotsionaalse valu tekitamine võib ajada ÜTI kergesti tasakaalust välja ja isegi nutma. On üsna tavaline, et paljud ülitundlikud, teadmata oma kingitusest, otsivad abi ja leevendust läbi alkoholi, uimastite, seksi, toidu või mõne muu aseaine. Ülitundlikuks olemine tähendab, et sa oled alati vastuvõtlik teiste inimeste tunnetele ja energiatele. Tihti on ta teadlik lähedaste inimeste tervislikust olukorrast ja vaimsest seisundist, isegi kui nende füüsiline vahemaa on väga suur. On tavaline, et ülitundlik läheb endast välja või tunneb ennast väga halvasti näiliselt ilma mingi põhjuseta. Hiljem avastades, et samal ajal keegi tema lähedastest elas üle midagi traumeerivat.

Paljud ülitundlikud kogevad kroonilist väsimust, tundlikkust seoses keskkonnaga või seletamatuid valusid päevast päeva. Kõik see kogetav tuleneb suure tõenäosusega välistest teguritest, mitte neist endist. ÜTI elab siin maailmas, kogudes teiste inimeste emotsioone ja energiaid enda ümber. Nad on nagu psüühilised käsnad, mis korjavad üles teiste inimeste psüühilise ja emotsionaalse seisundi, milleks enamasti on negatiivsed emotsioonid, nagu valu, kannatused, stress jne. Nad saavad aru, kui keegi on valudes ja soovivad, et ta tunneks ennast paremini. ÜTI on rahusobitaja. Ebakõlad tekitavad temas ebamugavustunnet ja seetõttu ta juba alateadlikult kulutab oma energiat, et harmoniseerida õhkkonda. Nad imevad endasse nii palju psüühilist prahti, et lõpuks nad ummistuvad. Mida aeg edasi, seda rohkem ja rohkem tunneb ta ennast seetõttu õnnetu ja masendununa. Ta võib isegi tunda, just nagu läheks hulluks.

Ülitundlikul inimesel on kalduvus rohkem tunda, mis toimub väljaspool teda, kui mis toimub tema sees. See võib põhjustada ÜTI-l omaenda vajaduste ignoreerimist.

Ta võib olla nagu magnet. Isegi täiesti võõrad inimesed leiavad, et on väga lihtne ja kerge rääkida ÜTI-le ka oma kõige isiklikumatest asjadest. Enne, kui nad sellest arugi saavad, on nad juba avanud oma südame ja hinge ÜTI-le, kuigi nad ei kavatsenud seda teha teadlikult. See juhtub inimese alateadvuses, kus ta tajub intuitiivselt, et ÜTI on kaastundlik ja mõistev kuulaja.

ÜTI-d võivad olla entusiastlikud, rõõmsad, kaasahaaravad, hetke nautimas, kui ka ülimalt humoorikad kõige ebatavalisematel hetkedel. Teiselt poolt võivad neil olla sagedad tujumuutused, mis tulenevad neid ümbritsevate inimeste emotsioonide endasse imemisest. Nende meeleolu võib muutuda välgukiirusel, olles ühel hetkel ülirõõmus ja järgmine hetk väga kurb. Paljud ülitundlikud ei mõista, mis nende sees toimub. Nad ei tea, et nüüd nad tunnevad teise inimese emotsioone, nagu enda omi ning samal ajal peegeldades neid ka välja. Nad võivad olla segaduses, et ühel hetkel on kõik hästi ja siis järgmisel tunnevad end masendununa ja üksikuna. ÜTI sellisest ühendust maailmaga on vaja mõista nii neil endil kui ka teistel.

Kui ülitundlik inimene on ümbritsetud rahu ja armastusega, siis tema keha omastab selle ja puhkeb õitsele.

Mis vahe on ülitundlikkul inimesel ja empaadil?

Empaatsust kirjeldatakse teaduses läbi peegelneuronite. Ehk siis meie ajus on selle nimeliste neuronite kogum, mis aktiveeruvad sarnaselt nagu teatud osa vaadeldatava inimese neuronitest, kui näeme teda midagi tegemas või midagi tundmas. Mida tundlikum ja empaatilisem on inimene, seda rohkem peegelneuroneid tema aju erinevates piirkondades aktiveeruvad. Need samad neuronid on koos teiste aktiivsete ajupiirkondadega meile abiks teiste kavatsuste ja tunnete taipamisel. Siit ka erinevus ülitundliku inimese ja empaadi vahel. Mida rohkem peegelneuroneid aktiveerub meie ajus, tunnetades ja vaadates teist inimest, seda rohkem me kogeme teist inimest läbi enda. Kui näiteks selles aju piirkonnas, kus me tajume ja tunnetame oma tundeid, ei aktiveeru peegelneuronid, siis me ei tajugi teise inimese emotsioone ja tundeid läbi oma keha. Empaadil on see piirkond väga aktiivne ja ta tunnetab läbi oma keha teiste inimeste emotsioone.

Ehk siis kõik empaadid on ülitudlikud, kuid kõik ülitundlikud ei pruugi veel olla empaadid. Põhiline erinevus seisneb selles, et empaat kogeb teise inimese tundeid läbi enda füüsilise keha. Näiteks kui kõrval oleval inimesel on peavalu, võib empaat tunda ka endal peavalu või lihtsalt end halvasti. Ülitundlik inimene küll tajub, et teisel inimesel on peavalu või et tal on midagi viga, aga ta ei tunne seda füüsiliselt läbi oma keha.

Olles üks tundlike seast, on vajalik oma elu korraldada vastavalt enda isiklikele vajadustele. Kui tunneme, et oleme ülekoormatud, siis ei pea me ootama, et keegi tuleks ja ütleks meile, et tee paus, vaid me peame võtma vastutuse iseenda elu eest ja vajadusel ise selle pausi tegema. Sul on vaja õppida oma vajadustest rääkima, et ka teised saakisid kohaneda sinu tunnetusega. On oluline õppida ennast ka verbaalselt väljendama, sest muu maailm oskab just seda keelt kõige paremini. Julge olla sina ise!

Oluline on mõista, et ülitundlikkus ei ole haigus või mõnel muul määral takistus. See on tugevus, mida tuleb meil endil kogeda ja tundma õppida.