Ülitundlik inimene

Ülitundlikul inimesel (edaspidi ÜTI) on tundlikum närvisüsteem. Mistõttu on ta väga tundeline ümbritseva suhtes. See tähendab, et ta märkab ja teadvustab ümbritseva keskkonna detaile suuremal hulgal. Selle tulemusena ta töötleb läbi ka suurema hulga informatsiooni. Mis omakorda põhjustab kiiremat ülekoormatust ja võib väljenduda väsimusena ja soovist inimestest ja keskkonnast eemalduda.

Ülitundlikkus on inimeseks olemise viis. 

Kliiniline psühholoog PhD Elanie N. Aron, kes võttis kasutusele sõna ülitundlik inimene ja tõi selle teema laiema üldsuse ette, kirjeldab ülitundlikkust läbi 4 omaduse S.Ü.E.T:

“S” tähistab töötlemisprotsessi sügavust. Ülitundlikel on kalduvus informatsiooni teistest sügavamalt töödelda.

“Ü” tähendab ülestimulatsiooni. Märgates igas olukorras vähimaidki pisiasju, intensiivsust (palju müra ja objekte) või kestab stimulatsioon liiga kaua. Siis võibki väsida kiiremini, sest töötlemist vajavat informatsiooni on niivõrd palju. Teised, kes ei märka nii paljut, ei väsi sama kiiresti.

“E” tähendab emotsionaalset reageerimisvõimet. On tõendatud fakt, et ÜTId reageerivad teistest tugevamini nii positiivsetele kui ka negatiivsetele kogemustele.

“T” tähistab meie nüansitundlikkust. ÜTI paneb tähele pisiasju, mis teistele märkamatuks jäävad.

Kõik ÜTId on erinevad ja käituvad erinevatel ajahetkedel erinevalt. Enamus ÜTI-d on introverdid, kuid oletatavalt kuskil 30% ÜTI-dest on ka ekstarverdid ja paljud inrtoverdid ei ole ÜTId.

Ülitundlikkuse tõttu võib ÜTIde närvisüsteemis tekkida ülekoormus. Meil kõigil on piir, mille ületamisel saadav informatsioon muutub ülekoormuseks, ülestimulatsiooniks või ülierutuseks. ÜTI-l saab see karikas teistest varem täis, sest info hulk, mida ta läbi töötleb, on suurem. Sellest tingituna on ülitundlikule inimesele väga oluline olla tavapärasest rohkem omaette või rahulikus keskkonnas ja puhata, et ta saaks ennast taastada ja tasakaalu viia.

ÜTI võib tihti olla tujukas, kuid tegelikult võivad need lihtsalt olla teiste emotsioonid tema ümber. Tal on kaasasündinud võime intuitiivselt tunda ja tajuda ümbritsevat keskkonda intensiivsemalt. ÜTI on keegi, kelle tunnetamise sensorid on erakordselt tundlikud. Kui sa oled ÜTI, siis tõenäoliselt kogu oma elu, ilma et sa oleksid ise seda mõistnud ja sellest aru saanud, oled sa olnud tavapärasest rohkem mõjutatud teistest inimestest. Sa oled olnud alateadlikult mõjutatud teiste ihadest, soovidest, mõtetest ja meeleoludest.

ÜTI on tundlik nii nähtava kui ka mittenähtava suhtes, mõistes inimeste kehakeelt, hääletooni, motoorikat ning sõnu. Ta lihtsalt teab teiste inimeste motiive ja kavatsusi.

Sa kas oled ülitundlik või ei ole. Seda ei ole võimalik õpetada ja seda ei ole võimalik õppida selliselt, nagu ülitundlik seda kogeb. Kuigi iga inimene on oma olemuselt empaatiline, on ülitundlikul need meeled ja oskused palju sügavamad ja tundlikumad. 

ÜTI-d on väga mõistvad teiste inimeste suhtes. Nad teavad, kui mõne asja taga on veel midagi enamat, kui välja räägitakse või näidatakse. Nad on tundlikud televisiooni, filmide, uudiste ja saadete suhtes. Vägivald ja emotsionaalsed draamad, šokeerivad stseenid ja emotsionaalse valu tekitamine võib ajada ÜTI kergesti tasakaalust välja ja isegi nutma. On üsna tavaline, et paljud ülitundlikud, teadmata oma kingitusest, otsivad abi ja leevendust läbi alkoholi, uimastite, seksi, toidu või mõne muu aseaine. Ülitundlikuks olemine võib tähendada, et oled tavapärasest vastuvõtlikum teiste inimeste tunnetele ja energiatele. Tihti on ÜTI teadlik lähedaste inimeste tervislikust olukorrast ja vaimsest seisundist, isegi kui nende füüsiline vahemaa on väga suur. On tavaline, et ülitundlik läheb endast välja või tunneb ennast väga halvasti näiliselt ilma mingi põhjuseta. Hiljem avastades, et samal ajal keegi tema lähedastest elas üle midagi traumeerivat.

Paljud ülitundlikud kogevad kroonilist väsimust, tundlikkust seoses keskkonnaga või seletamatuid valusid päevast päeva. Kõik see kogetav võib tuleneda välistest teguritest. Nad saavad aru, kui keegi on valudes ja soovivad, et ta tunneks ennast paremini. ÜTI on rahusobitaja. Ebakõlad tekitavad temas ebamugavustunnet ja seetõttu ta juba alateadlikult kulutab oma energiat, et harmoniseerida õhkkonda. 

Ülitundlikul inimesel on kalduvus rohkem tunda, mis toimub väljaspool teda, kui mis toimub tema sees. See võib põhjustada ÜTI-l omaenda vajaduste ignoreerimist.

Ta võib olla nagu magnet. Isegi täiesti võõrad inimesed leiavad, et on väga lihtne ja kerge rääkida ÜTI-le ka oma kõige isiklikumatest asjadest. Enne, kui nad sellest arugi saavad, on nad juba avanud oma südame ja hinge ÜTI-le, kuigi nad ei kavatsenud seda teha teadlikult. See juhtub inimese alateadvuses, kus ta tajub intuitiivselt, et ÜTI on kaastundlik ja mõistev kuulaja.

ÜTI-d võivad olla entusiastlikud, rõõmsad, kaasahaaravad, hetke nautimas, kui ka ülimalt humoorikad kõige ebatavalisematel hetkedel. 

Kui ülitundlik inimene on ümbritsetud rahu ja armastusega, siis tema keha omastab selle ja puhkeb õitsele.

Empaatsust kirjeldatakse teaduses läbi peegelneuronite. Ehk siis meie ajus on selle nimeliste neuronite kogum, mis aktiveeruvad sarnaselt nagu teatud osa vaadeldatava inimese neuronitest, kui näeme teda midagi tegemas või midagi tundmas. Mida tundlikum ja empaatilisem on inimene, seda rohkem peegelneuroneid tema aju erinevates piirkondades aktiveeruvad. Need samad neuronid on koos teiste aktiivsete ajupiirkondadega meile abiks teiste kavatsuste ja tunnete taipamisel. Mida rohkem peegelneuroneid aktiveerub meie ajus, tunnetades ja vaadates teist inimest, seda rohkem me kogeme teist inimest läbi enda. Kui näiteks selles aju piirkonnas, kus me tajume ja tunnetame oma tundeid, ei aktiveeru peegelneuronid, siis me ei tajugi teise inimese emotsioone ja tundeid läbi oma keha. Ülitundlikul on see piirkond väga aktiivne ja läbi selle ta võib tunda oma kehas ka teiste inimeste emotsioone.

Olles ÜTI, on sul vaja oma elu korraldada vastavalt enda isiklikele vajadustele. Kui tunneme, et oleme ülekoormatud, siis ei pea me ootama, et keegi tuleks ja ütleks meile, et tee paus, vaid me peame võtma vastutuse iseenda elu eest ja vajadusel ise selle pausi tegema. Sul on vaja õppida oma vajadustest rääkima, et ka teised saakisid kohaneda sinu tunnetusega. On oluline õppida ennast ka verbaalselt väljendama, sest muu maailm oskab just seda keelt kõige paremini. 

Tundlikkus on tugevus, mida tuleb endas tundma õppida.