Konstellatsioonid

Konstellatsioon (kasutatakse ka väljendit süsteemsed lahendused) on meetod, mille abil tehakse nähtavaks alateadlikud seosed. 

MIS ON PEREKONSTELLATSIOONID?

See on tehnika, mis võimaldab meil tuvastada alateadlikke dünaamikaid, mis tekitavad meile kannatusi ning takistavad meie kasvu- ja õppimisvõimalusi. Konstellatsioonis tulevad ilmsiks varem varjul olnud ja teadvustamata suhete dünaamikad, mis seeläbi võimaldavad emotsioonide, tunnete ja käitumise muutmist. Konstellatsiooni tööprotsess loob võimaluse, et armastus saaks uuesti voolata ja suhted muutuksid soojemaks.

Teiste inimestega vastastikuses seotuses olemine võib meid mõjutada nii heas kui halvas, aga me ei pruugi seda alati endale teadvustada. Osa meist on meie endi eest peidus ja pimeduses. Ja kõik see, mis on pimeduses, avaldub meie elus automaatselt. Meil justkui ei oleks kontrolli ja teadmist, mille pärast me mõnikord käitume nagu käitume, miks me tunneme neid tundeid, mida tunneme, miks oleme rahulolematud ja miks loome sellist saatust, nagu loome.

Me oleme tugevasti seotud oma sünniperega. Isegi seitse põlve tagasi juhtunu võib täna meid mõjutada. Oleme osa suurest hingest, mis hõlmab kõiki pereliikmeid. Armastusest ja lojaalsusest oma pere ja esivanemate suhtes, oleme nõus alateadlikult kompenseerima oma vanemate või varasemate põlvkondade võlgu ja vajadusi. Seda tehes oleme isegi nõus asendama traagiliselt või lapsena surnud pereliikmeid või hüvitama vanemate või sugulaste tehtud tõsiseid kaotusi või tegusid ning samuti võime asendama hakata kedagi, kellest ei taheta rääkida või kes on perest välja visatud. Seda tehes ei ela inimesed enesele määratud elu, vaid tunnevad end justkui võõrana ja äärmuslikel juhtudel võivad nad isegi tunda soovi varakult surra.

Inimese jaoks olulisele küsimusele lahenduse leidmiseks ja teada saamiseks, kas ja kuidas tema päritolu pere või eelnevad põlved teda mõjutavad, saame üles panna konstellatsiooni. Konstellatsioonis võib nähatavaks tulla, kuidas põlvest-põlve oleme endas kandnud esivanematelt üle võetud käitumismustreid, uskumusi, hirme, läbielamata tundeid, raskeid saatusi, unistusi, soove, andeid. Ja see võib väljednuda meie enda elus mitte soovitud viisil. Nt. kantakse hinges sügavat seletamatut kurbust; lapsel on tähelepanuhäired, suhted lõppevad kõik sarnaselt, ollakse neljandat põlve üksikemad, tekib haigus või ka näiteks pidevad rahalised raskused, suured kaotused. Me teeme seda suurest armastusest ja lojaalsusest oma suguvõsa vastu, uskudes alateadlikult, et kergendame sellega nende koormat. Tihti on selline põimumine toimunud juba väga varases lapseeas, mida me enam ei mäleta. Aga sellega me takistame iseenda arengut ja ligipääsu oma elujõule, rõõmule ja heaolule. Konstellatsiooni töö jooksul tehakse nähtavaks see dünaamika, mis mõjutab antud küsimust ja lahendatakse selle dünaamika kahjulikud tagajärjed, julgustades inimest kohtuma ja aktsepteerima mineviku tegeliku reaalsusega. Konstellatsioon annab võimaluse elu transformatsiooniks. Ja samas ei tohi unustada, et see on teekond ja toimub ajas. See võib olla millegi täiesti uue algus. Konstellatsioon on integratsiooni töö, kus integreerime kõike seda mis oli ja mis on. Alles siis on meil võimalus end tunda tervikuna.

Täna kasutatakse konstellatsiooni meetodit väga paljudes erinevates eluvaldkondades, nende hulgas on olemas organisatsiooni konstellatsioonid, pedagoogilised konstellatsioonid, juriidilised konstellatsioonid. 

Rohkema info saamiseks kliki pildil

 ***